Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Nabídka stáže a funkce politického poradce v Evropské svobodné alianci

Stáž v Evropské svobodné alianci

EFA hledá stážistu do své kanceláře v Bruselu.

Kandidát by měl:

 • Mít zkušenost se stranickou politikou
 • Mít zkušenost s koordinací aktivit a událostí
 • Být obeznámený se členy EFA a jejími tématy
 • Mít strategické politické uvažování a tvořivou mysl
 • Mít dobré interpersonální a řídící schopnosti a schopnost účinně komunikovat
 • Mít zájem o otázky EU a ochotu pracovat v mezinárodním prostředí. Měl by znát struktury a politiku EU
 • Stáž bude trvat 6 měsíců. Důležitý je doporučující dopis členské strany EFA

Hlavní činnost:

Řízení:
 • Každodenní řízení kanceláře EFA (psaní zpráv, politický výzkum, účast na schůzkách, vyřizování e-mailů)
 • Pomoc při organizaci Valného shromáždění EFA a schůzek kanceláře
 • Asistence při organizaci projektu: návrhy, řízení, aplikace a hodnocení. Projekt bude záviset na schopnostech stážisty, ročním období a aktuálních projektech a aktivitách v EFA
 • Aktualizace a vedení webové stránky a facebookového profilu EFA
 • Na konci stáže dotyčný sepíše krátkou zprávu o své činnosti. Ta bude zaslána kanceláři EFA a straně, která stážistu doporučila
Komunikace:
 • Každodenní komunikace s personálem EFA a CMC. Pokud možno pravidelná komunikace s jinými složkami EFA (EFAY, čestní členové EFA atd.)
 • Pravidelný kontakt s poslanci EFA v Evropském parlamentu
 • Styk s klíčovými partnery na evropské a mezinárodní úrovni
Kvalifikace:
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Zkušenost s prací v členské straně EFA nebo její mládežnické organizaci
 • Zkušenost v organizaci projektů a aktivit na lokální, regionální nebo celostátní úrovni
 • Obecné znalosti struktury EU
 • Schopnost řídit kanceláře a práce s počítačem
 • Dobré interpersonální komunikační schopnosti přinejmenším v angličtině nebo francouzštině (další evropské jazyky by byly přínosem)
 • Věk 18 až 27 let

Zájemci nechť zašlou motivační dopis, životopis a doporučující dopis z členské strany EFA na sekretariát EFA.

Günther Dauwen / Eva Bidania Ibargutxi
European Free Alliance – EFA – asyl
Boomkwekerijstraat ¼

Nebo Info@e-f-a.org

Přihlášky zasílejte do 1. června 2015.

 • 3. června bude vytvořen seznam 5 nejvhodnějších kandidátů. Ti budou informováni a domluví se datum telefonického rozhovoru.
 • 9. června bude proveden telefonický rozhovor.
 • 11. června bude vybrán stážista.

Datum stáže: 20. srpen 2015 – 19. únor 2016

Stáž bude finančně podporována Evropským parlamentem

Podrobnosti na: http://www.e-f-a.org/fileadmin/user_upload/images/Staff_and_interns/EFA_stage12-description_FIN.pdf

Nabídka funkce politického poradce

Záskok za mateřskou. Hledáme politického poradce, který by pracoval v kanceláři EFA v Bruselu od 17. srpna 2015 do 29. února 2016.

Kandidát by měl:

 • Mít vysokoškolské vzdělání
 • Organizační schopnosti
 • Být schopen práce v kolektivu
 • Být schopen iniciativy a nezávislé práce
 • Mít zkušenosti s veřejnými projevy
 • Mít schopnost politického rozboru (zkušenost v politice by byla přínosem)
 • Mít znalosti institucí EU a pravidel EU (hlavně ohledně evropských politických stran)
 • Mít schopnost plynně hovořit angličtinou a francouzštinou. Další jazyky používané ve stranách EFA by byly přínosem
 • Mít schopnost práce s počítačem
 • 1-2 roky zkušeností s podobnou činností

Hlavní úkoly:

Komunikace:
 • Koordinace EFA: 45 stran, čestní členové EFA, vztahy s poslanci a jinými politickými stranami a organizacemi
 • Účast na schůzkách nezbytných pro rozvoj organizace
 • Šíření informací
 • Návštěvy zasedání členských stran a evropských regionů
 • Vztahy s evropskými institucemi, hlavně evropským parlamentem
Řízení:

Financování: odpovědnost za finanční aspekty EFA (účty, příspěvky stran, žádosti o granty Evropského parlamentu)
Právní aspekty: nutná aktualizace pravidel EFA, monitoring směrnic EU ohledně evropských politických stran.

Administrativa:
 • Vyřizování e-mailů
 • Účetnictví
 • Příprava rozpočtů událostí a statutárních setkání
 • Dopisy členům, jiným organizacím a institucím EU
 • Jiné administrativní úkoly
Organizační úkoly:
 • organizace statutárních setkání: Valného shromážděn a schůzek kanceláře
 • organizace a spolupráce na událostech, publikacích a činnosti EFA
 • Pracovní týden o délce 38 hodin
 • Smlouva na dobu určitou (6 a půl měsíce)
 • Hrubá mzda 3048 Euro.
 • Stravenky.
 • Proplácení 75 % nákladů na mobilní telefon.

Přihlášku zašlete e-mailem do 8. června 2015 11,30
na adresy info@e-f-a.org a gdauwen@e-f-a.org a poštou:

Günther Dauwen,
EFA Director
Boomkwekerijstraat ¼ - 1000 Brussells.

Přihláška musí zahrnovat podrobný životopis, motivační dopis a doporučující dopis členské strany EFA nebo její mládežnické organizace.

Kancelář EFA vybere nejvhodnější kandidáty do 25. června 2015. Ti budou pozváni na rozhovor do Bruselu ve dnech 29. – 30. června 2015. Cestovní náklady kryje EFA. Kandidát bude vybrán 1. července 2015.