Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Vnitřní migrace v ČR

Je snad již obecně známým faktem, že počet obyvatel České republiky je zhruba 10 milionů a zatím nadále roste. Například v roce 2000 žilo na území České republiky 10 250 398 obyvatel, ovšem v roce 2010 to bylo již 10 553 701 obyvatel. Ale jak jsou na tom Morava a Slezsko?

Podíváme-li se na 5 vybraných krajů, které se z velké části či zcela nachází na území Moravy a Slezska, dojdeme k jednoduchému závěru. To, co platí dlouhodobě pro Českou republiku, neplatí pro Moravu a Slezsko. Zde totiž obyvatel ubývá. Pro zajímavost jedny z mála evropských států, kde obyvatel ubývá, jsou například  Rumunsko, Bulharsko či Lotyšsko.

Podíváme-li se blíže na práci Českého statistického úřadu (viz níže), zjistíme, že v letech 2001 a 2011 počet obyvatel v kraji Vysočina takřka stagnoval. Kdežto kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský hlásí úbytek. Jedinou výjimkou je kraj Jihomoravský, kde počet obyvatel roste, a to zejména díky Brnu. Ukazuje se tak i nadregionální význam města Brna, které, ač je oficiálně pouze krajským městem, představuje vskutku moravskou metropoli. Jeden odporný argument pro rozkouskování Moravy a Slezska do mnoha krajů zněl, že nebude možné jednoduše srovnávat Čechy a Moravu se Slezskem, čímž nebudou rozdíly tak viditelné. Proto se vraťme pouze k jednomu výsledku naší statistiky – ano, obyvatel Moravy a Slezska celkově ubývá a je lhostejno, zda se tak děje více či méně v tom či onom koutu Moravy a Slezska.

Srovnávací tabulka

  rok 2001 rok 2011
Vysočina 512 143 512 727
Jihomoravský kraj 1 134 786 1 169 788
Olomoucký kraj 643 817 639 946
Moravskoslezský kraj 1 265 019 1 236 028
Zlínský kraj 595 010 590 459

 

Pro srovnání je třeba říci, že v sousedních Čechách není jediný kraj, ve kterém by obyvatel ubývalo! Dokonce se tak nestalo ani v Libereckém či Ústeckém kraji. Samotná Praha a Středočeský kraj hlásí přírůstek obyvatel dokonce zhruba čtvrt milionu! Srovnejte přírůstek čtvrt milionu pouze ve středních Čechách s úbytkem obyvatel na Moravě a ve Slezsku. Nesrovnatelné, zarážející, neskutečné – to jsou velmi slabá slova pro takovou skutečnost. Česká média nás mohou tisíckrát přesvědčovat o tom, že si na Moravě a ve Slezsku žijeme lépe, protože prý máme domácí klobásky, vínečko a slivovicu zadarmo, šetříme pod peřinu atd., ale skutečnost, že zde obyvatel ubývá, zatímco jen okolo Prahy čtvrtmilion přibyl, hovoří za vše.

Ze své osobní zkušenosti člověka, který žil 25 let v Kroměříži, velice zřetelně vidím, kam se přesídlilo mnoho mých spolužáků ze  základní či střední školy. Buď je to Brno, protože je to relativně blízko a jsou tam větší možnosti uplatnění anebo Praha, protože to je zkrátka jistota!

Nabízí se poslední otázka. Proč si něčeho takového média nevšímají? Proč někdo nechce vidět ony, do očí bijící, rozdíly, které mezi Čechami a Moravou se Slezskem existují? Nedávno vyšel článek s názvem „Bohaté Čechy, chudá Morava? Mapa koncentrace automobilů“, který poukazuje na vyšší koncentraci automobilů v Čechách oproti Moravě a Slezsku. My o této skutečnosti však víme již roky! Jednou se snad nějaký novinář odváží napsat i o tom, jak na Moravě ubývá obyvatel, jak máme méně lékařů ambulantní péče, méně dálnic atd. A potom snad konečně někdo i napíše, jak Moravě a Slezsku chybí samospráva!

Mapa migrace (viz Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj – jediné 3 kraje s úbytkem obyvatel)
Zdroj ČSÚ, Praha 2012

Zdroje:
http://www.geohive.com/cntry/czech.aspx
https://www.czso.cz/documents/10180/20536116/12_ceska_republika.pdf/f31fe5e4-6d6a-47bc-b807-9573d530ce9c?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20567025/104035-12k01.pdf/91f72d10-2f63-484b-991d-89a1d8135758?version=1.0
http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/bohate-cechy-chuda-morava-mapa-koncentrace-automobilu--1458306