Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Výzva pro prezidenta ČR Miloše Zemana

Politická strana Moravané vyzývá prezidenta ČR Miloše Zemana, aby si předvolal velvyslance Ruské federace k objasnění vysílání ruské státní televize, v němž je zaměňována vojenská okupace Československa ze srpna 1968, která stála život mnoho československých občanů, za „bratrskou pomoc spojeneckých armád“. Dále vyzýváme Ministerstvo zahraničí ČR k odeslání diplomatické nóty do Moskvy, v níž bude důrazně požadovat omluvu, uvedení na pravou míru a slib, že k těmto excesům již nebude docházet. Události let 1968/1969 stály u začátku normalizace, která mj. zabránila obnovení zemského zřízení v našem státě.

Lidovky.cz: Ruská státní televize obhajovala invazi do Československa v srpnu 68