Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

O nás, o Moravanech

Brno, 11. 6. 2015

Jako předseda politické strany Moravané se často setkávám s podporou našeho snažení, někdy je nám ovšem vyčítáno (většinou ne otevřeně) mnoho věcí, které se však mnohdy pohybují v rovině polopravd a mýtů. Rád bych některé z nich stručně osvětlil.

Jak se píše v úvodu našeho dlouhodobého programu, politická strana Moravané je stranou demokratického a tolerantního zemského patriotismu, která se hlásí k programu moravské zemské samosprávy.

Není tedy pravdou, že bychom hájili program separatismu, pouze usilujeme (v rámci státu ČR) o obnovu moravské (ale i české, slezské a nově pražské) zemské samosprávy, která trvala po staletí a byla zrušena až totalitním komunistickým režimem v roce 1948. Nejedná se nám přitom pouze o historickou spravedlnost, scelení čtrnácti krajů do čtyř spolkových zemí je výhodné i ekonomicky a posílí demokracii, občanskou společnost a skutečnou samosprávu, jak je to vidět v úspěšnějších státech, než je ten náš centralizovaný český – v Rakousku, Německu či ve Švýcarsku.

Jelikož za Moravany považujeme všechny občany, kteří na Moravě žijí a ke své zemi se hlásí, a to bez ohledu na původ, etnicitu, víru, národnost či jazyk, je omylem vinit nás z nacionalismu – náš program je tak daleko tolerantnější než nacionalistická definice Čechů, kterými jsou prý pouze ti, kdo mluví česky.

Tématem těchto dní se stala iniciativa spolku Moravská národní obec „Vyvěsíme“, k níž se připojilo více než tisíc moravských obcí a jejich radnic a kterou rovněž podporujeme. Cílem iniciativy je symbolicky si připomenout na svátek sv. Cyrila a Metoděje Moravu jako tolerantní zemi prastarých hodnot, které stojí za to chránit. I my tak podporujeme vyvěšování zlato-červené bikolory, která vychází z barev udělených Moravě císařem Fridrichem III. (stejně vznikl i prapor Prahy) a byla demokraticky schválena Moravským zemským sněmem v roce 1848. Není pravdou, že se jedná o barvy německé, kdežto modrá je barvou slovanskou, jak tvrdí někteří bojovníci za „tu jedinou správnou“ podobu vlajky, kteří myšlenkově uvízli v nacionalistických sporech 19. století.

Pokud moravskou, českou či jakoukoliv jinou vlajkou mávají extremisté typu neonacistů, komunistů apod., neznamená to přece, že je chyba ve vlajce či zemích a jejich obyvatelích. Přesto je toto zrovna Moravanům nespravedlivě vyčítáno. Jako předseda politické strany Moravané se od takovéhoto zneužívání zemských či státních symbolů distancuji a pokud se ho budou dopouštět někteří naši členové, trvám na jejich vyloučení ze strany.

Pro nás však není tím hlavním podoba moravské zemské vlajky, tu stejně jednou určí obnovený a demokraticky zvolený Moravský zemský sněm. Důležité je, abychom společně překonali nenávisti a nacionalismy minulosti, stejně tak jak je dokázala překonat nedávno vykonaná Pouť smíření připomínající vyhnání německy mluvících Moravanů po druhé světové válce, aniž by zpochybňovala obrovské břímě viny za zvěrstva holocaustu a druhé světové války, jejímiž oběťmi byli i Moravané židovského či slovanského původu a nakonec i Moravskoslezská země a zbytky moravské samosprávy vůbec.

I když někteří z vás si pod tlakem médií a školy zvykli mluvit o moravském víně jako o českém, o moravské zemi jako o Čechách, o sobě jako o Češích, a přitom často ještě slyšíme volání o tom, že nám Evropa bere naši (českou) identitu, nezapomeňme prosím na svoji zemi, na Moravu, která dala Evropě Komenského, Mendela či Freuda – a která si rozhodně zaslouží svoji existenci.

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané
o.hysek@moravane.cz
tel. 604 936 755