Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanovisko Moravanů ke kolapsu silniční dopravy v České republice

Moravané se domnívají, že tragická nehoda ve Studénce není izolovaný a náhodný jev, ale je důsledkem iracionality, tuposti a nefunkčnosti českého státu. K této nehodě podle našeho názoru přispělo několik dlouhodobých problémů dopravní politiky České republiky.

Přes dotyčný přejezd – a přes všechny přejezdy na trase mezi Ostravou a Lipníkem nad Bečvou – projede denně 240 vlaků, tedy průměrně 10 za hodinu. Každých šest minut jeden. Tato děsivá situace vede k tomu, že mnozí zde – i na jiných přejezdech na této trati – jezdí na červenou, tak jako onen polský řidič. Ptáme se, proč tam už dávno nejsou nadjezdy nebo podjezdy? Na co občané platí spotřební daň z pohonných hmot? Pro zajímavost, průměrná cena železničního nadjezdu se pohybuje okolo 100 milionů korun, což je méně než 0,01 % výdajů státního rozpočtu.

Řidič kamionu, který vjel na červenou na železniční přejezd, se tak jako mnozí jiní vyhýbal kvůli mýtnému systému dálnici.  Realita ukázala, že současný mýtný systém je nefunkční, a to, co se stalo ve Studénce, nebyla první tragická nehoda, ke které vedla politika českého centralistického státu. Loni jiný kamion objíždějící dálnici způsobil smrt dvou lidí v Klimkovicích. Právě v tomto lázeňském městě sjíždí denně z dálnice D1 1000 kamionů, které se vyhýbají mýtnému.

To všechno ještě zvýrazňuje absence silničních obchvatů v drtivé většině moravských a slezských obcí. Připomínáme, že tříkilometrový silniční obchvat stojí v průměru 1 miliardu Kč, čili 0,1 % výdajů státního rozpočtu. Skutečnost, že chybí obchvaty, vede k tomu, že kamiony vyhýbající se mýtům nejenže zatěžují silnice, ale navíc jezdí přes města a vesnice, často jejich středem. To pak vede k opotřebovávání obecní infrastruktury i soukromého majetku, k devastaci kulturních a historických památek, k ohrožení obyvatel hlukem, emisemi, otřesy a prachem a zvýšené pravděpodobnosti nehod.

Kamiony tak objíždějí placené úseky ulicemi Olomouce, Třince, Otrokovic, Strážnice, Frýdku-Místku, Přerova či Velkého Meziříčí. Křenovicemi a Radňovicemi projede denně 1000 kamionů. Centrem Hustopečí projede každý den 2000 kamionů, které se vyhýbají dálnici D2. Centrem Znojma denně projede 5000 kamionů. V Hevlíně je to 2000 kamionů denně, ve Stránecké Zhoři 2700 kamionů. Bystřicí na Třinecku denně projede 8000 kamionů. Lužicemi na Olomoucku projede za hodinu 60 kamionů.  Ve Vlasaticích je poměr projíždějících kamionů a osobních aut 7:1. V některých obcích, například v Huštěnovicích nebo v Bělotíně se přes den nedá přejít ulice.

Tomu, jaký je postoj českého státu k této otázce, napovídá výrok bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře, podle kterého je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální problém“. Obec Loštice dostala z ministerstva dopravy několik vyjádření, že ministerstvo tento problém „nemůže řešit“. Stejným způsobem situaci ignorují i krajské správy silnic a krajské odbory dopravy.  Tajemník strážnické radnice k tomu poznamenává:  „I když dopravou postižené občany dobře chápeme a rádi bychom jim podali pomocnou ruku, musíme vyjádřit určitou beznaděj. Protože chápeme, že dopravu z města nejsme schopni vyloučit, a opravdová řešení narážejí dlouhá léta na nechtění či lhostejnost kompetentních institucí.“ Není proto divu, že v Prosenicích, Hrádku a Bučovicích zoufalí občané reagovali zablokováním průtahu obcí.

Jasně se tak ukazuje, že u těch nejdůležitějších otázek stojí občané a obce proti státu a krajům.

Moravané dlouhodobě požadují přesun nákladní dopravy – jejíž roční škody u nás činí 77 miliard korun na infrastruktuře a 46 miliard korun na externích nákladech  – ze silnic a dálnic na železnici prostřednictvím zpoplatnění všech druhů silničních komunikací pro kamiony a satelitního kontrolního systému. Tato politika úspěšně funguje ve Švýcarsku a při dobudování nezbytných železničních nadjezdů či podjezdů povede k racionálnějšímu využití železnic a k vymizení kamionů z našich silnic a dálnic.

Obecným řešením by pak mělo být posílení pravomocí a rozpočtů obcí, obnova zemského zřízení a zavedení přímé demokracie. Jen tak mohou občané překonat ignoranci a posměch ze strany státně-krajského propletence, pro který jsou tisíce kamionů v obcích „marginálním problémem“ – a kvůli kterému umírají lidé.