Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Pozvánka na 58. zasedání zemského sněmu politické strany Moravané

Datum: 12. 9. 2015
Místo konání: Restaurace U Tří bříz, Dolní ul. 3658/2, Prostějov
Čas jednání: 9:30-15:00 hod. od 15:00 – Hanácké slavnosti, Masarykovo náměstí

Návrh programu:

09:00 Prezence
09:30 Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů; určení zapisovatele zápisu, zapisovatele usnesení, ověřovatele zápisu, ověřovatele usnesení, sčitatele hlasů; schválení programu
09:45 Schválení Jednacího a organizačního řádu ZS politické strany Moravané
10:00 Plnění usnesení 57. zasedání ZS:

 • převedení domény moravane.eu (Propagační komise)
 • internet na sekretariátu (wi-fi)
 • aktualizace Jednacího řádu ZS
 • schválení statutů předsednictva a jeho komisí

10:15 Informace předsedy strany o činnosti předsednictva od květnového sněmu v Brně – čtyři schůze, schválení vizuálního stylu, Moravské noviny, příprava letáku, příprava tiskové konference, jednání s politickými subjekty…
10:30 Krajské volby 2016

 • stav jednání s jinými politickými subjekty
 • zodpovědné osoby v moravských krajích
 • lídři, program, kampaň – finance…

11:30 Stručné informace předsedů odborných komisí předsednictva o jejich činnosti:

 • Zahraniční (O. Hýsek) – Katowice; konference EFA Brno – září 2016
 • Propagační (O. Mlejnek) – vizuální identita, nová média, manuál, leták…
 • Programová (J. Pernes) – stručný program, krajský program, obsah letáku…
 • Finanční (Ed. Procházková) – stav účetnictví, zápočet, fundraising…
 • Vnitrostranická (B. Klíma; příp. R. Zahradníček) – stav členské základny, komunikace, průkazky, sekretariát…

12:00 Přestávka na oběd
12:45 Stručná informace předsedy Revizní komise
13:00 Místo a termín příštího (21. 11. 2015 v Kyjově) a přespříštího sněmu
13:15 Různé – Den za Moravu, moravská mládež…
14:45 Usnesení a ukončení jednání
15:00 Hanácké slavnosti na Masarykově náměstí (rozdávání vlajek?)