Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Stanovisko k záchraně městského parku ve Znojmě

Strana Moravané podporuje petici, která se staví proti chystané likvidaci centrální aleje v Dolním parku ve Znojmě. Toto nádherné město utrpělo necitelnými zásahy i zanedbáváním ze strany centralistického státu. Připomeňme jen obchodní dům Dyje na historickém náměstí a absenci silničního obchvatu. Proto žádáme, aby revitalizace Dolního parku byla provedena šetrnějším způsobem a aby se stejně postupovalo i u Horního parku.
 
http://www.petice24.com/zachranme_mestsky_park_ve_znojme