NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Stanovisko k záchraně městského parku ve Znojmě

Strana Moravané podporuje petici, která se staví proti chystané likvidaci centrální aleje v Dolním parku ve Znojmě. Toto nádherné město utrpělo necitelnými zásahy i zanedbáváním ze strany centralistického státu. Připomeňme jen obchodní dům Dyje na historickém náměstí a absenci silničního obchvatu. Proto žádáme, aby revitalizace Dolního parku byla provedena šetrnějším způsobem a aby se stejně postupovalo i u Horního parku.
 
http://www.petice24.com/zachranme_mestsky_park_ve_znojme