Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravské vyrovnání


Přesně před 110 lety císař podepsal normy schválené moravským zemským sněmem, tzv. moravské vyrovnání. Jednalo se o do té doby unikátní řešení jazykové otázky, která v habsburské monarchii i mimo ni vzbuzovala velký neklid. Konkrétně šlo o nové zemské zřízení, nový volební řád do zemského sněmu, používání jazyků v samosprávných úřadech a úpravu školství.
 
Moravské vyrovnání bylo natolik úspěšné, že začalo být kopírováno v jiných korunních zemích monarchii i v zahraničí. Bylo převzato v Bukovině, Korutanech, Štýrsku, Bosně a Hercegovině, Haliči, Řecku, Polsku Estonsku a v Namibii. Německý politik Max Bodenheimer chtěl, aby na jeho základě po zhroucení carské říše vznikla federace mezi Baltem a Černým mořem. Podle Reinharda Pozornyho je moravské vyrovnání velkolepým pokusem o položení základů pro důstojné soužití více národů. Peter Glotz, jeden z autorů návrhu evropské ústavy, v roce 1999 prohlásil, že svět potřebuje víc moravských vyrovnání.

Na tehdejší smír můžeme být jako obyvatelé Moravy hrdi. Byl to krok, který nabídl alternativu vůči nacionalismu. Je možné, že právě proto se pak nacionalisté všech odstínů snažili – a snaží – rozbít Moravu jako politickou jednotku a vymazat povědomí o ní.