Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Pozvánka na 59. zasedání zemského sněmu strany Moravané

Datum: 28. 11. 2015
Místo konání: Kyjovský pivovar (sál), třída Komenského 596, Kyjov; www.kyjovsky-pivovar.cz
Čas jednání: 9:00-14:30 hod.


Návrh programu:

9:00 Prezence
9:30 Zahájení, organizační pokyny:
9:45 Informace předsedy strany o činnosti předsednictva od zářijového sněmu v Prostějově, plnění usnesení předsednictva
10:00 Referát místopředsedy O. Mlejnka o cestě na sekretariát EFA v Bruselu
10:15 Stručná zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
11:00 Krajské volby 2016
12:00 Přestávka na oběd (menu za 85,-Kč)
13:00 Informace předsedů odborných komisí předsednictva o jejich činnosti
14:00 Místa a termíny zemských sněmů strany Moravané 2016
14:15 Různé – aktuální politická situace, moravské akce…
14:30 Usnesení a ukončení jednání

Pokračuje zasedáním předsednictva strany ve sklípku „U Firtlů“.