Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

2015: Moravští učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky v OECD

A také slezští a čeští pedagogové, samozřejmě. Takto český stát oceňuje práci těch, kteří mají našim dětem dát potřebné vědomosti, aby byly doma lidsky úspěšné a na globálním trhu ekonomicky konkurenceschopné a mj. aby nebyly tupým stádem úzkoprsých a vyděšených českých nacionalistů, leč sebevědomými, třeba i moravskými zemskými patrioty s širokým evropským rozhledem. Nebo že by centrálním úřadům ČR vyhovoval stav, kdy budoucí voliče vzdělávají finančně demotivovaní lidé, že se na pedagogickou dráhu nevydávají nejlepší z nejlepších, tj. že přicházíme o ty zapálené a vzdělané pedagogické nadšence, kteří se musí věnovat jiné profesi, aby uživili rodinu?

Dnes jsem si přečetl v novinách, že školy budou kvůli silným ročníkům na prvních stupních základních škol v příštích letech potřebovat asi šest tisíc nových učitelů, ti však po absolvování pedagogických fakult kvůli nízkým platům a v ČR (ne jinde v civilizované Evropě) mizivé prestiži náročné učitelské práce (vzpomeňme na paní učitelku z filmu Obecná škola, nelegálnost praktik Igora Hnízda a uvědomme si, že dnes každá škola potřebuje právníka, vstup na čipovou kartu, asistenty pedagogů, školní psychology atd.) raději odcházejí jinam – nikoliv do řad nezaměstnaných: univerzální vzdělání z nich učinilo flexibilní zaměstnance např. obchodních firem s násobnými mzdami než ve školách; i vyzrálí pedagogové, kteří mohli předávat svoje znalosti a zkušenosti mládeži, tak raději předávají data do excelových tabulek či odcházejí šéfovat obchodním centrům, aby si vydělali více. Studenti pedagogických fakult masově studují za peníze z našich daní něco, čemu se pak z existenčních důvodů nemohou věnovat – když má učitel štěstí, začíná na dvaceti tisících hrubého, po třiceti letech s našimi sebevědomými „miláčky“ mají někteří 27.000 hrubého, mnozí daleko méně; jejich vrstevníci s vysokoškolským titulem jsou po deseti letech praxe s platem násobně jinde (výše). Muži neuživí rodinu a stát tak nějak předpokládá po vzoru 19. století, že ženy-učitelky uživí muž s jinou profesí, což mj. vede k nezdravé feminizaci našeho školství, kdy dítě mnohdy za celou svoji školní docházku nepotká mužský vzor (zvláště, je-li z neúplné rodiny). Navíc ředitel/ka školy nemá příliš nástrojů k tomu, aby své učitele motivoval/a k dalšímu odbornému vzdělávání, a ti pak např. v dějepise plácají cosi ze 150 let překonaného a stokrát učebnicemi (na jejichž obnovu nejsou peníze, ty spolkne přebujelá centrální administrativa v Praze se svými „českými národními“ instituty, institucemi, odbory atd.) recyklovaného Palackého, místo aby se poučeně věnovali moderním dějinám (z čeho si mají platit kurzy, na něž je v době výuky stejně nikdo nepustí). Motivuje je zisk titulu? Nebo to, že se stát umoudří a platy pedagogům zvedne?

Chceme, aby podprůměrně placení učitelé podprůměrně vzdělávali své žáky, z nichž pak budou podprůměrní občané řvoucí v moravském Brně „Čechy Čechům“, snadno ovladatelné stádo nevybavené schopností kritického myšlení a např. neschopné poznání, že kromě umělého tzv. českého národa s datem narození před 150 lety zde jsou ústavou zaručené, leč v praxi zakázané, země Čechy, Morava a Slezsko s více než tisíciletou tradicí?  A kdo zkoumá kvalitu těch kantorů, kteří na školách za těchto podmínek zůstávají? Spekuluji, aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout: nejsou mezi nimi extremisté? Nejsou mezi nimi podivíni nejrůznějšího, v mnoha směrech nebezpečného, ražení? Určitě jich není většina, ale pár se jich jistě najde… A ředitel je rád, že sehnal pro svoji školu aprobovaného pedagoga, který sice může být lidským odpadem, ale má potřebné papíry, které Česká školní inspekce požaduje a on tak opět dostane odměnu od svého zřizovatele (většinou obce či kraje) v plné výši (což si při té zodpovědnosti jistě zaslouží, ale ne za toto). A rodiče, kteří si nemohou dovolit soukromou školu, musí mlčet.

Jak to, že nám pražské mocenské centrum 25 let lže o tom, že vzdělanostní společnost patří mezi jeho priority, ale ti, kteří ji mají budovat, patří vzhledem k průměrnému platu k nejhůře odměňovaným státním zaměstnancům vyspělého světa? Jak to, že řešení nízké úrovně školství vidí Praha – byť to teď popírá – v opětovné centralizaci a zavedení obdoby osnov (ať zase všichni papouškují vše stejně dle představ vládních politiků, formálně přepisují školní tisícistránkové vzdělávací programy a nejlepší školy jsou podle České školní inspekce ty, u nichž je soulad těchto programů s Rámcovými vzdělávacími programy 100 %, tj. jedná se o jejich kopie) namísto podpory kvalitních pedagogů? Jak to, že pokud u nás nemá dítě vysokoškolsky vzdělané rodiče, je mizivá šance, že ono vysokoškolské vzdělání získá, když je zrovna u nás tak důležité zamávat před zaměstnavatelem diplomem a pochlubit se akademickým titulem? Vždyť nezaměstnaných vysokoškoláků je u nás něco přes dvě procenta, kdežto nezaměstnaných absolventů základních škol více než dvacet procent!

Svůj vliv na srovnání výše kantorských platů má jistě i to, že v ČR jsou obecně jedny z nejnižších platů v Evropě a po tlaku Banky českého národa (ČNB) na umělé snižování hodnoty korunové měny (Kč) republikánských Čechů, Moravanů a Slezanů v době růstu ekonomiky o téměř pět procent (a tedy dalšího okrádání každého z nás) se pár kilometrů za jižní zemskou (neuznávanou) hranicí jeví příslušník našich elit spíše jako žebrák, který si nemůže dát ani kafe (připomíná mi to zkušenost z roku 1990 při první návštěvě Rakouska, to jsme se moc neposunuli). Jak to, že někteří studenti jezdí do školy autem a někteří jejich pedagogové řeší, kde vzít na MHD, dárky, ošacení, jídlo? Řečnická otázka: přináší jim to větší autoritu, nebo posměch? Čím to je? Že by Česká republika nenavazovala na vyspělé školství První republiky a pedagogickou tradici Moravana J. A. Komenského? Že by navazovala na bolševickou tradici České socialistické republiky, pro niž byl učitel potencionálně nebezpečným intelektuálem schopným kritizovat nešvary papalášského centra, kdyby k tomu měl patřičné materiální podmínky? Jak je možné, že si to všechno moravští učitelé nechají líbit?

Co mohou dělat ředitelé škol, na něž padá největší tíha zodpovědnosti za žáky, pedagogy i výuku? Ne mnoho – většinu pracovní doby musejí věnovat vyplňování nesmyslných elektronických či papírových dotazníků pro pražské vševědoucí centrum, kde takto živí mnoho zaměstnanců, a jejich možnosti v tomto rigidním centralizovaném systému finančně odměnit ty, kteří si to zaslouží, jsou minimální. Specifickými až paradoxními problémy jsou nekvalifikovaní učitelé, kterým jsou opakovaně prodlužovány výjimky, či vyhořelí učitelé v důchodovém věku, ač většina absolventů pedagogických fakult nemá v některých specifických oborech (často humanitních) velkou naději najít místo ve školství a to i v době s rekordně nízkou nezaměstnaností – někdy se jedná i o učitele s praxí a doporučením, kteří pracují v nadnárodních firmách sice za dvojnásobný plat, ale raději by pracovali za méně peněz, ovšem v oboru, který vystudovali.

Lékaři odchází do zahraničí a stát pochopil, že jim musí zvyšovat platy, abychom neumřeli. Učitelé odchází do jiných oborů a centralizovaný český stát za čtvrtstoletí nepochopil, že jim musí zvednout platy, jinak umřeme hloupí, resp. nová generace je odsouzena k celoživotnímu montování. Chápu, že Agrofert potřebuje spoustu peněz, ale třeba by se mohl rozdělit i s kantory.
Co s tím vším? Zrušit pedagogické fakulty a nemít učitele? (tj. zrušit lékařské fakulty a nemít lékaře?) Asi ne, i když se mi zdá, že nám to pražské vládní centrum občas naznačuje jako reálnou možnost. Obrátit se na školské odbory? Za 25 let nedokázaly nic. Obrátit se na obce a kraje jako zřizovatele škol? To je nanic, jsou pouze průtokáčem peněz (bez reálného vlivu na jejich množství a usměrnění), které od nás vybere pražské centrum a samo rozhodne, kolik jich vrátí do škol! Obrátit se na pražské Ministerstvo školství? Každý ministr říkal to samé a skutek utek! Praho, místo ohraných keců o podpoře, reformách a kariérním řádu:
  1. okamžitě razantně zvyš učitelské platy, např. každý rok o 10 % po dobu deseti let
  2. zruš kraje, obnov země Čechy, Morava a Slezsko a vrať jim kompetence a peníze na školství, ať se na Moravě nemusíme biflovat jen dějiny Prahy a okolí a „udatného českého národa“ a dostane se i na Moravu a Moravany

Milé kolegyně a milí kolegové kantoři, pokud jste spokojeni se stavem moravského školství (či spíše, bohužel, českého školství na Moravě) a výší učitelských platů, nechte to tak. Pokud ne, vezměte to do svých rukou, nikdo to za vás neudělá – od roku 1989 už uběhlo mnoho vody v řece Moravě: zvažte stávkovou pohotovost!
 
1. 12. 2015

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané a pedagog