Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Český rozhlas vědomě zvýhodňuje Dělnickou stranu sociální spravedlnosti oproti straně Moravané


Politická strana Moravané, člen Evropské svobodné aliance, se důsledně ohrazuje proti diskriminaci své a svých myšlenek proevropského tolerantního moravského zemského patriotismu ve veřejnoprávním Českém rozhlase, kam její zástupci nejenže nejsou téměř zváni, byť má strana na Moravě mnoho desítek zastupitelů, ale když už jsou jednou za rok pozváni, nadržuje ČRo buď ze zlého úmyslu, nebo kvůli neomluvitelné neprofesionalitě, raději českým ultranacionalistům a jejich xenofobním myšlenkám.

Při dnešním natáčení pořadu Názory a argumenty veřejnoprávního Českého rozhlasu, stanice Plus, nebylo záměrně umožněno pracovníky Českého rozhlasu (který je přes svůj na Moravě zavádějící název placen i z moravských daní) dr. Ondřeji Hýskovi, předsedovi politické strany Moravané a řádně zvolenému zastupiteli, reagovat na prohlášení a osobní osočení od Tomáše Vandase, předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti. Spojení brněnského a pražského studia bylo uprostřed předem domluveného natáčení náhle záměrně přerušeno a mikrofon předsedovi politické strany Moravané Ondřeji Hýskovi nečekaně vypnut přesně v momentu, kdy měl reagovat na názory T. Vandase, se slovy zaměstnance ČRo Brno, že „blokuje linku pro vstup na stanici Vltava a ať si to vyřídí s moderátorem v Praze“; následně byl O. Hýsek uprostřed vysílání vyzván, ať opustí studio. Předseda strany Moravané, který byl do pořadu řádně pozván a bylo mu k vysílání nabídnuto právě brněnské studio ČRo, přišel na dohodnuté natáčení s časovým předstihem a hájil pozice proevropského tolerantního moravského zemského patriotismu, tak nejenže nemohl reagovat na osobní osočování a české ultranacionalistické postoje Tomáše Vandase, předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti , ale nedostal příležitost se ani rozloučit , což mohlo na posluchače působit minimálně jak nezdvořilost.Tímto byla strana Moravané a její předseda, kteří nedostávají téměř žádný mediální prostor a oproti velkým politickým stranám a hnutím nemají ani finance na to si jej koupit, před voliči Českým rozhlasem značně poškozeni v celostátním vysílání, a to několik měsíců před krajskými volbami. Dovolil by si toto Český rozhlas k předsedovi některé z pražských stran?

Důvodem tohoto skandálního chování pracovníků Českého rozhlasu může být buď zlá vůle a nadržování českým ultranacionalistům proti tolerantním moravským zemským patriotům, nebo neprofesionalita, kdy centralizovaný veřejnoprávní Český rozhlas se svým značným rozpočtem z našich daní dokáže svému brněnskému studiu zajistit pouze jeden funkční mikrofon a nedokáže naplánovat vysílání tak, aby nedocházelo ke kolizím. Obojí je děsivé a nepřijatelné.

Strana Moravané důrazně požaduje od Českého rozhlasu veřejnou omluvu v celostátním vysílání a adekvátní prostor v celostátním vysílání pro jejího předsedu, aby mohl obhájit své argumenty a doříci své názory, stejně jako tuto možnost dostal pan Tomáš Vandas.

Předtočený pořad bude vysílán v sobotu 12. 12. 2015 na ČRo Plus: http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_archiv