Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

60. zemský sněm strany Moravané

23. 1. 2016 se v Národním domě v Prostějově uskuteční jubilejní 60. zemský sněm politické strany Moravané. Delegáti mj. rozhodnou o postupu v krajských volbách 2016 v jednotlivých krajích ležících zcela či zčásti na historickém území Moravy.

Místo konání: Prostějov, Národní dům (kavárna), Vojáčkovo nám. 1
Prezence: od 9.00, sobota 23. 1. 2016

Návrh programu:
Dopolední program (veřejná část)

  • 9:30 Zahájení
  • 9:45 Informace předsedy strany O. Hýska o činnosti předsednictva
  • 10:00 Zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
  • 10:15 Krajské volby 2016 - vystoupení hostů k možné spolupráci ve volbách v Jihomoravském kraji, diskuze

12:00 Přestávka na oběd
13:00-15:00 odpolední program (uzavřená část), rozhodnutí o postupu v krajských volbách v moravských krajích