Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Jak to bylo se schválením krajského uspořádání

Někdy se tvrdí, že voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 odmítli zemské uspořádání a přiklonili se ke krajům. Podívejme se tedy, co slíbily strany, jejichž poslanci v roce 1997 prosadili krajské zřízení a tedy odmítnutí obnovy zemského uspořádání, svým voličům před parlamentními volbami v roce 1996? Připomeňme, že šlo o poslance ČSSD, KDU-ČSL, ODS a ODA.

Toto slibovala ODS: „Na rozdíl od některých politických představ nevydělujeme z množství reformních kroků některé jednotlivosti a nedáváme jim nadřazený význam. Takový přístup má ODS i k vytvoření VÚSC. Jsou-li vytrženy z funkčních souvislostí, nemusí nutně znamenat posílení demokracie a samosprávy a být nosným prvkem decentralizace. VÚSC jsou možnou formou uspořádání orgánů veřejné správy. Neměly by to být útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by někdejší centra nahradily formálním souborem jiných regionálních center, jejichž vytvoření by kromě finančních nároků nic kvalitativně nového nepřineslo. Měly by být výslednicí věcného a trpělivého hledání optimálního a stabilního modelu uspořádání území a jeho správy, navazující na proces ekonomických a politických přeměn s plným vědomím odpovědnosti vůči voličům.“ Lze snad z toho vyčíst, že ODS slibovala obnovení komunistického krajského zřízení?

Lidovci k tomu svým voličům slíbili: „KDU-ČSL trvá na tom, aby ústava byla naplněna a aby byly vytvořeny vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) s voleným zastupitelstvem, zodpovědné za rozvoj svébytných regionů, hospodařící podle vlastního rozpočtu, s vlastním majetkem a vykonávající veřejnou správu zejména v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a životního prostředí. (…) KDU-ČSL bude usilovat o decentralizaci úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí mezi státní správou a samosprávou tak, jak to odpovídá principu subsidiarity. Rozhodování chceme co nejvíce přiblížit k občanovi.“ Vidíte tam nějakou zmínku o krajích? O jejich hranicích? O jejich počtu?

Co k tomu říkala ČSSD? V jejím programu, honosně nazvaném „Lidskost proti sobectví“, se píše: „Otevřeně říkáme, jaká je naše vize společenského rozvoje a formulujeme nové hranice, k nimž chceme dojít.“ Sociální demokraté, kteří již o rok později pomohli prosadit krajské zřízení, byli „otevření“ natolik, že ve volebním programu k parlamentním volbám v roce 1996 nemají o veřejné správě ani slovo.

Jediný, kdo před volbami v roce 1996 slíbil krajské zřízení, byla Občanská demokratická aliance, která dokonce uvedla i počet, 13 krajů.

Co z toho plyne? Je naprosto evidentní, že politické strany, jejichž poslanci v roce 1997 schválili krajské uspořádání, o tom svým voličům s výjimkou ODA ve volbách v roce 1996 nic neřekly. Buďto používaly nic neříkající fráze, z nichž se nedá nic konkrétního odvodit, nebo přímo mlčely. Jinými slovy zatajily své úmysly voličům a tak neměly mandát k tomu, aby v roce 1997 schválily kraje. Samozřejmě že už vůbec nikoho z naší věrchušky nenapadlo, že by o takové důležité otázce mělo rozhodnout referendum.

Krajské zřízení tedy musí odmítnout nejen každý, kdo si, slovy ODS, myslí, že územně-správní celky by neměly být „útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by někdejší centra nahradily formálním souborem jiných regionálních center“ a kdo, slovy KDU-ČSL, usiluje o „decentralizaci úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí mezi státní správou a samosprávou“, ale měl by se proti němu postavit každý, kdo si myslí, že demokracie by neměla být prázdným pojmem.Zdroje: 
http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_lidskost_sobectvi_1996.pdf
http://www.ods.cz/docs/programy/program_1996.pdf
http://www.kdu.cz/getattachment/42a31ce4-25ec-426e-a629-f2e097124267/Pruvodce-politikou-KDU-CSL.aspx
http://www.oda.cz/dokumenty/program_komplet.asp