Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Podepište petici za návrat ukradené Madony z Veveří na Moravu!

Podepište prosím PETICI za návrat ukradeného gotického obrazu Madona z Veveří, který protiprávně odmítá vydat Národní galerie v Praze zpět na Moravu, do Brna, kde je pro něj již připraveno místo v expozici Diecézního muzea. Není možné, aby si státní instituce ČR stanovovala protiprávní podmínky a zadržovala navzdory pravomocnému soudnímu rozhodnutí moravská umělecká díla. Strana Moravané prosazuje, aby se všechna v Praze vystavovaná umělecká díla moravské provenience vrátila zpět na Moravu a byla vystavována tam, kde vznikla a kam patří. Usilujeme rovněž o návrat Muchovy Slovanské epopeje do Moravského Krumlova, který na ni má minimálně morální nárok.

Petici naleznete na adrese http://www.petice24.com/madona_na_moravu