Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

K parlamentním volbám na Slovensku

Bratislava už dávno není městem mezi Vídní a Budapeští. Stala se klonem normalizační a polistopadové Prahy, ve které vidí svůj vzor. Přitom mnohé jevy, které se v České republice různým způsobem maskují, jsou na východ od řeky Moravy naopak s novozbohatlickým nevkusem vystaveny na odiv. Proto nám Slovensko může posloužit jako zrcadlo, ve kterém zřetelně spatříme věci, jež jsou u nás spíše skryty.

Tak jako Česká republika je i Slovensko extrémně centralistickým státem, kde hlavní město patří mezi nejbohatší místa v Evropě, zatímco ostatní regiony jsou v hlubokém podprůměru. Nic na tom nemění skutečnost, že mnozí špičkoví slovenští politikové pocházejí z „Východu“. Jde jim o kariéru v „Blavě“ a tak pro svůj diskriminovaný region nic neudělají, naopak jen potvrzují stávající poměry. Což silně připomíná mnohé vrcholné české politiky původem z Moravy a Slezska.

Není tajemstvím, že Vladimír Mečiar považoval za svou inspiraci Václava Klause a podle toho budoval slovenský stát. Výsledkem je naprosté odtržení politiků od společnosti, kdy parlamentní strany jako OLaNO mají 4 členy a kdy už ani nepředstírají nějakou ideovou náplň. O tom, jaký „program“ před volbami předložil vítězný SMER, se může přesvědčit každý (http://strana-smer.sk/priority-programu-strany-smer-sd-pre-roky-2016-2020-0).

V parlamentních volbách tak rozhodoval pouze marketing a image, nikoli nabízená řešení. Není proto divu, že se manipuluje s veřejností. Ukázalo se, že agentury provádějící „výzkumy veřejného mínění“ jsou ochotny jejich výsledky upravit podle toho, kolik zainteresovaná strana zaplatí. Za 1 % údajné voličské podpory a jeden výzkum se platí 50 tisíc euro. Vzhledem k tomu, že o něčem podobném se v souvislosti Bursíkovým nástupem ve Straně zelených hovořilo i u nás a že s podobnou nabídkou se setkali i Moravané, si můžeme udělat obrázek o tom, jak velké finanční prostředky jsou nutné pro to, aby se o nějaké politické straně vůbec „začalo mluvit“.

Dále se ukázalo, že si politické strany mohou v médiích koupit prostor ve zpravodajství, který není vydáván za politickou inzerci, nýbrž za „objektivní“ zprávy. Občan si tak myslí, že sleduje zprávy, ale ve skutečnosti je zpracováván skrytou propagandou.

Pokud má na Slovensku občanská společnosti mizivý vliv na parlamentní strany, o to větší roli hrají lidé v pozadí, tedy oligarchové, protože to oni stranám poskytují v rámci tohoto systému tolik nezbytné peníze. Jsou to lidé úzce spjatí s komunistickým režimem, kteří se za Mečiarových vlád dostali k obrovským majetkům. Po svržení Vladimíra Mečiara se nová Dzurindova garnitura s těmito oligarchy velmi rychle dohodla, asi ve stejném duchu, v jakém Miloš Zeman a ČSSD po roce 1996 zaprodali své předchozí sliby za vidinu moci a spolupráce s ODS. Za vlády SMERu pak tito lidé Slovensko doslova ovládli.

Vezměme si jen finanční skupinu Penta. Ano, to je ta Penta, jejíž majitel trávil dovolenou s představiteli ODS, ta Penta, která má své lidi v Agrofertu. Založili ji spolužáci z elitní bolševické školy MGIMO v Moskvě, kam se dostali jen lidé prověření komunistickou stranou i StB. Proto by nemělo být překvapením, že Penta zaměstnala předlistopadového velitele StB generála Aloise Lorence. Tato skupina je mimo jiné majitelem dvou bank, dvaceti nemocnic a čtyř z osmi tištěných deníků na Slovensku. Sponzoruje „pravici“ i „levici“ a Eduard Maták, jeden z jejích majitelů, přiznal, že návrhy zákonů se na Slovensku píší Pentě na míru.

Takovýmto způsobem se vládne na Slovensku. Myslíte si, že u nás je to jiné?