Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Evropská svobodná aliance podpořila Moravany


Evropské strany na Korsice podpořily Moravu, která má rovněž právo na svoje sebeurčení v Evropě

V následujících řádcích se pokusím shrnout to podstatné, co se odehrálo na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) v korsickém Ajacciu, které se konalo 31. 3. – 3. 4. 2016 a jehož delegátem jsem měl tu čest být za naši stranu Moravané. Evropská svobodná aliance je evropskou politickou stranou vytvořenou v roce 1981 a sdružuje přibližně padesát stran usilujících o sebeurčení evropských zemí, regionů a národů. Je přítomna v osmnácti členských státech Evropské unie.

Hostitelem setkání byla Korsická národní strana (PNC), zakládající člen EFA, která v loňském roce zvítězila v korsických volbách – v koalici usilují o oficiální status pro korsický jazyk a uznání svojí jedinečné identity, o právo na mír, na sebeurčení, o právo sami si rozhodnout o budoucnosti svého ostrova; Korsika však nadále naráží na francouzskou státní ignoranci, na pařížský centralismus. 

Valné shromáždění EFA hodnotilo postupující proces sebeurčení a obrany kultur a národů v Evropské unii v kontextu vzrůstajících protievropských nálad. Evropské instituce čelí ohrožení Eura, Grexitu, Brexitu, Czexitu…, konci Schengenu. EU nezvládá probíhající humanitární krizi tisíců lidí utíkajících před válkou ze zničené Sýrie. Jedná se o politické, humanitární a sociální selhání EU, což způsobilo, že se začala objevovat prohlášení o možném konci EU jako takové. Při vzpomínce na oběti obou světových válek prosazuje EFA silnou Evropu, ale jinou Evropu – Evropu regionů.

Historický proces vzniku samostatného státu se v současnosti odehrává v Katalánsku, které se stane dalším členem Evropské unie. Naše čtyři členské strany ve Spojeném království vedou kampaň za setrvání Velké Británie v EU spolu se zdůrazněním vlastní identity, podporují širší evropskou spolupráci a integraci a její přínos demokracii a transparentnosti. EFA podpořila Náhorní Karabach, který čelí bezprecedentnímu útoku ze strany Ázerbájdžánu.

Evropská svobodná aliance oficiálně protestuje proti centralismu v České republice. Právo na sebeurčení je univerzální, všechny kultury, identity, jazyky a mírumilovné demokratické ambice musí být respektovány. EFA podporuje stranu Moravané v důležitých regionálních volbách v říjnu 2016 – nové vedení EFA se setká na konci září 2016 v moravské metropoli Brně, kde se uskuteční mezinárodní konference o sebeurčení.

Strana Moravané podpořila Natalii Pińkovskou z Hnutí slezské autonomie jako zástupkyni střední Evropy ve vedení EFA – Slezané budou rovněž hostit Valné shromáždění EFA v roce 2017. Moravané podporují členství spolku Moravská mládež v Mladé Evropské svobodné alianci (EFAy). Přivítali jsme nové členy EFA z Yorkshiru a Sedmihradska i čekatele na členství z Kašub a Vojvodiny. Aragonci a Moravané společně prosadili schválení deklarace týkající se plné implementace článku 174 Lisabonské smlouvy, jelikož některé centralizované členské státy EU ignorují své znevýhodněné regiony. Další prohlášení a deklarace byly přijaty ohledně situace v Baskicku, Palestině, Západní Sahaře, posílení práv menšin v Evropě, zrušení hraničních kontrol uvnitř EU, celoevropského řešení uprchlické krize, dvojího občanství, menšinových jazyků, krize v Turecku ad.

Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané