Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravané vítají odvolání ředitele Moravského zemského muzea Reissnera


Strana Moravané vítá rozhodnutí ministra kultury, který odvolal ředitele Moravského zemského muzea Reissnera z funkce. Jsme rádi , že byla vyslyšena naše žádost, jelikož pan ředitel se zbavoval schopných lidí a instituce za jeho působení chřadla. Věříme, že bude následovat otevřené výběrové řízení na transparetní obsazení funkce, že starobylé Moravské zemské muzeum opět začne dělat čest svému jménu a například expozice o historii Moravy se dočká obnovy a rozšíření. Prosazujeme, aby instituce nebyla řízena z Prahy, ale získala právní subjektivitu.