NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Pozvánka na 62. zemský sněm politické strany Moravané


POZVÁNKA
na 62. zasedání Zemského sněmu politické strany Moravané
 
Sobota 4. června 2016, od 9.30 hod. (prezence)
Brno – Horní Heršpice, Sokolova 71/60, Restaurace Parlament

 
Návrh programu:

Dopolední program
10:00    Zahájení
10:10    Informace předsedy strany Ondřeje Hýska o činnosti předsednictva
10:20    Zprávy místopředsedy a členů předsednictva
10:30    Zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
10:40    Krajské volby 2016
12:00    Přestávka na oběd

Odpolední program
13:00    Senátní volby 2016
13:30    Příprava mezinárodní konference EFA v Brně
14:00    Různé: akce MKS, Moravská mládež…
14:30    Usnesení a ukončení jednání

Přesun na ústřední hřbitov k uctění památky doc. Boleslava Bárty (15:00)