Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Pozvánka na 62. zemský sněm politické strany Moravané


POZVÁNKA
na 62. zasedání Zemského sněmu politické strany Moravané
 
Sobota 4. června 2016, od 9.30 hod. (prezence)
Brno – Horní Heršpice, Sokolova 71/60, Restaurace Parlament

 
Návrh programu:

Dopolední program
10:00    Zahájení
10:10    Informace předsedy strany Ondřeje Hýska o činnosti předsednictva
10:20    Zprávy místopředsedy a členů předsednictva
10:30    Zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
10:40    Krajské volby 2016
12:00    Přestávka na oběd

Odpolední program
13:00    Senátní volby 2016
13:30    Příprava mezinárodní konference EFA v Brně
14:00    Různé: akce MKS, Moravská mládež…
14:30    Usnesení a ukončení jednání

Přesun na ústřední hřbitov k uctění památky doc. Boleslava Bárty (15:00)