Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Stanovisko ke snahám o rušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství

V poslední době se mezi některými politiky ČR stupňují snahy o rušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství. Tyto aktivity jsou zdůvodňovány údajnou snahou o redukci počtu administrativních pracovníků a administrativní zátěže v organizaci soudů a zastupitelství.

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění, však poukazuje na to, že tyto instituce jsou jedněmi z mála posledních, ne-li úplně posledními, jejichž územní struktura je z hlediska prostorového uspořádání alespoň přibližně podobná územní struktuře historických zemí, z nichž byla vytvořena dnešní Česká republika. Pokud bychom dnes vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství zrušili, velmi bychom ztížili obnovu historických zemí jakožto vyšších územně správních celků ČR, o kterou se snaží v současné době všechny promoravské organizace. Je prokázáno, že zavedením vyšších územně správních celků v hranicích historických zemí, zrušením krajů a obnovou původních malých okresů, se dosáhne (i po odečtení nákladů na okresy) velmi podstatné roční úspory ve veřejném rozpočtu, a současně se obnovou okresů podstatně přiblíží veřejná správa občanům. Proto by bylo správné, abychom i prostřednictvím odborných veřejných organizací zabránili rušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství, neboť tyto instituce se mohou v budoucnu stát výchozím prvkem pro obnovu historických zemí. Pokud nynější vláda předpokládá, že by takovou reformu veřejné správy nestihla během svého funkčního období provést (a není se jí co divit), pak může pomoci alespoň v tom, že nezruší vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství. To je plně v její kompetenci a může to mít z naší strany zdůvodněno ekonomickým rozborem. Tuto stránku věci je tedy nutno řešit prioritně.

Jednotu a celistvost České republiky na demokratických základech lze posílit pouze posilováním jednoty a celistvosti jejích historických zemí a jejich vzájemné spolupráce, spolu s odstraňováním mezikrajových uměle vytvořených lokálně provincionalistických bariér, jejichž podstatu zde zavedli komunisté po roce 1948.

Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc., Hon DSc,
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění,
nositel Mezinárodní Einsteinovy ceny (IBC Cambridge, U.K.)
Vysoké učení technické v Brně


Působnost Vrchního soudu v Olomouci