Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Stanovisko k demografickému vývoji na Moravě a ve Slezsku

Říká se, že emigrace je tím nejspolehlivějším ukazatelem toho, jak jsou občané spokojeni se stavem své země. Ti, kdo ji opustí, takzvaně hlasují nohama.
Odhad demografického vývoje Moravy a Slezska, se kterým přišel Český statistický úřad, je alarmující. Ve všech krajích na Moravě a ve Slezsku má mezi roky 2016 až 2051 dojít k úbytku obyvatelstva. Celkem má za toto období poklesnout počet obyvatel Moravy a Slezska z 3 862 467 na 3 383 393 obyvatel, tedy o celých 479 tisíc obyvatel – a to ještě bez Svitavska a Dačicka, kde podle dostupných údajů také počet obyvatel klesá.
 
Kraj 2016 2051
Jihomoravský 1 175 023 1 122 178
Moravskoslezský 1 213 311 978 513
Olomoucký 633 254 561 703
Vysočina (50 %) 254 737 224 970
Zlínský 583 157 496 029
 
Při tom odcházejí mladí lidé, takže se dá předpokládat, že vylidňování se bude zrychlovat jako valící se sněhová koule. Až sem nás přivedl český stát. Nejprve protiústavně zlikvidoval samosprávu Moravy a Slezska, pak naše země hospodářsky vydrancoval, popřel jejich identitu a učinil z nich jednu velkou periferii. 
Demografický je toho jasným dokladem.    
Pražskému mocenskému centru přitom tento vývoj vyhovuje, protože čím méně lidí bude žít na Moravě a ve Slezsku, tím slabší budou.
Proto se nemůžeme spoléhat na to, že nám pomůže česká vláda nebo její klony v krajích. Nepomohly nám dosud a nepomůžou ani v budoucnu. Je nutné obnovit země jako protiváhu predátorskému pražskému centru. A jak je vidět, čím dříve, tím lépe.
   
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9