NÁŠ CÍL JE SPOLKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ ČR

Česká spolková republika - Země česká,
Země moravskoslezská a Metropolitní země Praha.
Zrušením 14 nefunkčních krajů dosáhneme v ČR roční úspory
až 65 miliard a na Moravě roční úspory až 28 miliard.
Nezadlužujme naše děti a vnoučata!

Náš cíl je spolkové uspořádání ČR
   

Pozvánka na 63. zemský sněm politické strany Moravané

Datum: 10. 9. 2016
Místo konání: Brno, Malinovského nám. 4, Palác Morava
Prezence: od 9:30 hod.

Návrh programu:
Dopolední program
10:00    Zahájení
10:10    Informace předsedy strany Ondřeje Hýska o činnosti předsednictva od červnového sněmu
10:20    Zprávy místopředsedy a členů předsednictva
10:30    Zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
10:40    Krajské a senátní volby 2016
12:00    Přestávka na oběd
 
Odpolední program
13:00    Organizace mezinárodní konference EFA v Brně
14:30    Různé: MKS, Moravská mládež…
15:00    Usnesení a ukončení jednání