Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Pozvánka na 63. zemský sněm politické strany Moravané

Datum: 10. 9. 2016
Místo konání: Brno, Malinovského nám. 4, Palác Morava
Prezence: od 9:30 hod.

Návrh programu:
Dopolední program
10:00    Zahájení
10:10    Informace předsedy strany Ondřeje Hýska o činnosti předsednictva od červnového sněmu
10:20    Zprávy místopředsedy a členů předsednictva
10:30    Zpráva předsedy Revizní a smírčí komise P. Dohnala
10:40    Krajské a senátní volby 2016
12:00    Přestávka na oběd
 
Odpolední program
13:00    Organizace mezinárodní konference EFA v Brně
14:30    Různé: MKS, Moravská mládež…
15:00    Usnesení a ukončení jednání