Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Právo moravského národa na sebeurčeníPřevzato z webu spolku Moravské srdce www.moravskesrdce.cz


POZVÁNKA

na diskusní setkání občanů moravské národnosti na téma

PRÁVO MORAVSKÉHO NÁRODA NA SEBEURČENÍ

při příležitosti

  • 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN,  ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení,
  • 40. výročí začlenění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, do legislativy České republiky
  • 25. výročí sčítání lidu, kdy se poprvé oficiálně statisíce občanů přihlásily k moravské národnosti
  • 15. výročí přijetí zákona o právech příslušníků národnostních menšin, dle kterého občané moravské národnosti nejsou uznáni ani jako většinové ani jako menšinové národní společenství

Kroměříž, 26.11.2016, Velké náměstí, zasedací místnost domu č. p. 112/61

Program:

  • 9.30 – 10.30     Národ a právo národů na sebeurčení
  • 10.30 – 11.30   Národy v dokumentech platných na území ČR  a SR  v letech 1916 – 2016
  • 11.30 – 12.30   Přestávka na oběd – možnost obědu v Moravské restauraci na náměstí
  • 12.30 – 13.30  Formulace základních požadavků moravského národa
  • 13.30 – 14.30  Strategie prosazení požadavků moravského národa

Úvod k jednotlivým bodům programu přednese a diskusi bude moderovat Pavel Dohnal

Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti se v případě vašeho zájmu o účast na diskusním setkání registrujte prostřednictvím mailu na p.dohnal(@)email.cz