Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Diskusní setkání občanů

Druhé diskusní setkání občanů moravské národnosti na téma

PRÁVO MORAVSKÉHO NÁRODA NA SEBEURČENÍ

při příležitosti

  • 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení,
  • 40. výročí začlenění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, do legislativy České republiky
  • 25. výročí sčítání lidu, kdy se poprvé oficiálně statisíce občanů přihlásily k moravské národnosti
  • 15. výročí přijetí zákona o právech příslušníků národnostních menšin, dle kterého občané moravské národnosti nejsou uznáni ani jako většinové ani jako menšinové národní společenství

Brno, 9.12.2016 v 16.30 hod., Malinovského 4, Palác Morava, zasedací místnost 4. patro

Program:

  • 16.30 - 17.15    Seznámení s celým textem návrhu Deklarace moravského národa 2016, zdůvodnění formulací, návrhy úprav a diskuze
  • 17.15 - 18.00    Cílové skupiny, ke kterým bude text deklarace s požadavkem na osobní jednání směřován a projednání návrhů na garanty pro jednotlivé cílové skupiny
  • 18.00 - 18.45    Odborné okruhy, do kterých bude rozpracován návrh na politickou autonomii  Moravské země a projednání návrhů na odborné garanty
  • 18.45 - 19.30    Stanovení místa a programu slavnostního setkání občanů moravské národnosti dne 19.12.2016 v den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, na kterém bude zveřejněna Deklarace moravského národa 2016

Úvod k jednotlivým bodům programu přednese a diskusi bude moderovat Pavel Dohnal
Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti a k potřebě zajištění pracovních materiálů k diskusi se v případě vašeho zájmu o účast na diskusním setkání registrujte prostřednictvím mailu na p.dohnal@email.cz
(pořadatelem akce je spolek Moravské srdce)