Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Pražák zastáncem moravanství

Titulek tohoto článku bude mnohým z nás znít jako nějaké utopistické sci-fi.

Ne, žádné sci-fi, jen si připomínáme, že se dne 21. února 1820 narodil v Uherském Hradišti jeden z významných moravských politiků a velký zastánce moravanství, JUDr. Alois Pražák.

Narodil se rodině měšťana Augustina Pražáka. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, filozofii v Brně a studia ukončil na právnické fakultě v Olomouci. Roku 1848 si pak v Brně zavedl vlastní praxi.

V tomto revolučním roce 1848 se stal Alois Pražák, stejně jako jeho otec, poslancem Moravského zemského sněmu. Zde vystupoval jako velký zastánce moravanství a byl proti jednotícím českým snahám, jelikož nechtěl, aby byla pošlapávána starobylá práva Markrabství moravského.

Pražák se stal hlavním představitelem Moravského zemského sněmu a pod jeho vedením uskutečňovala Morava vlastní národní politiku, nezávislou na politice staročeské, reprezentované Františkem Ladislavem Riegrem.

V letech 1848–1849 zasedal i v Ústavodárném sněmu celé habsburské říše, který se sešel v jeho milované Kroměříži.

V roce 1861 se stal Alois Pražák znovu poslancem Moravského zemského sněmu a Říšské rady.

Významný byl rok 1868, kdy byl jedním ze spoluautorů tzv. Moravské deklarace, v níž neopomněl zdůraznit kontinuitu Markrabství moravského, které nechtěl nechat rozplynout ani v Předlitavsku, ani ve státoprávním svazku zemí Koruny české. Poslanci Moravského zemského sněmu se, pod Pražákovým vedením, vyjádřili proti spojení s Čechami.

Nebyli hloupí, tušili správně skrytou hrozbu v takovém řešení. Dnes již víme (bohužel), jak moc oprávněné tyto jejich obavy byly.

Alois Pražák se také, kromě svých politických aktivit, významně zasloužil o výstavbu Brna. Podílel se na budování Okružní třídy (dnes Husova) po zbourání městských hradeb. Jeho zásluhou dnes stojí v Brně Besední dům a Moravská galerie, sídlící právě v Pražákově paláci. Palác patřil, až do jeho znárodnění, rodině Pražáků. Pražák byl také iniciátorem stavby brněnské městské nemocnice U svaté Anny. Alois Pražák byl po dlouhou dobu také členem známého čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav.

Je čestným občanem Blanska, Brna, Pardubic a rodného Uherského Hradiště. Zemřel dne 30. ledna 1901 ve  Vídni.

Aloise Pražáka dnes vnímáme jako vůbec nejvýznamnějšího moravského politika 19. století.

Jeho konání v zájmu rodné země budiž nám všem velkým příkladem, budiž nám jeho moravanství potřebnou energií, abychom boj za tyto ideje a práva nikdy nevzdávali.

Budiž Alois Pražák vzorem všem moravským politikům, aby opravdu byli moravskými a v zájmu Moravy i konali. Aby slepě nevěřili našeptávačům z pražských centrál a nevzdávali hold cizím modlám, aby za mrzký peníz nezapřeli svůj původ, svoji zemi.

Jaroslav Stohl, Kuřim