PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

​Statistika je sice nuda, ale...

Statistika je sice nuda, ale … díky ní si můžeme klást otázky:
  • Proč vydělává průměrný Pražan o 35% více než průměrný občan ČR, zatímco průměrný Vídeňan vydělává pouze o necelá 2% více než průměrný Rakušan?
  • Proč najde průměrný Pražan na svojí výplatní pásce dokonce o 50% více než průměrný obyvatel nejchudšího kraje, zatímco rozdíl mezd mezi nejbohatší a nejchudší spolkovou zemí v západním Německu nebo Rakousku činí jen přibližně 20%, ve východním Německu dokonce jen 5%?
  • Proč se mzdy v 10 ze 14 krajů pohybují pod průměrem? 
  • Jsou v centru vždy výrazně vyšší mzdy? Je normální, že se dynamicky rozvíjí jedno centrum, zatímco periferie upadá?


Suma sumárum:

Ve státech s fungujícím spolkovým uspořádáním (Německo, Rakousko) nebo kantonálním uspořádáním (Švýcarsko) se průměrné mzdy v jednotlivých zemích nebo kantonech odchylují vůči celostátnímu průměru v úzkém pásmu přibližně jen +/- 10 procent.
Praha však zbytku České republiky utekla a její průměrná mzda je o neuvěřitelných 35% vyšší než je průměr v celé ČR . Je tento vývoj žádoucí?