Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Morava, Evropská unie a Evropa regionů

K napsání toho článku mě vyprovokovala protievropská vyjádření některých členů strany Moravané a jiných moravských spolků. Tato vyjádření zpochybňovala smysl členství České republiky v Evropské unii, někdy požadovala dokonce vystoupení z Evropské unie podle britského vzoru, často také vystoupení z NATO. Nezřídka se autoři podobných vyjádření netají svým obdivem k Rusku Vladimíra Putina a k Donaldu Trumpovi a neskrývají obavy z uprchlíků a muslimů, přičemž většinou nikdy živého uprchlíka nikdy neviděli a žádného muslima blíže neznají.

Ale zpět k Evropské unii: Stejně jako jakákoliv jiná instituce, tak i Evropská unie má své chyby, které je nutné řešit a které v tomto případě vyplývají zejména z toho, že evropští politici i úředníci jsou generováni z úrovně národních států, a tudíž si na úroveň EU přinášejí také všechny nešvary, které bují na státní úrovni, jako je například byrokratizace nebo i korupce. Tyto problémy ale nejsou o nic větší než na státní úrovni, spíše naopak. V poslední době, zejména po brexitu, je navíc možné pozorovat vzrůst jistého napětí mezi některými politiky a vrcholnými úředníky Evropské unie a představiteli národních států, které jsou bohužel zatím stále základními stavebními kameny EU. V zájmu národních států je totiž nepředávat žádné další pravomoci na evropskou úroveň, zatímco zájem EU je v tomto opačný.

Emancipované evropské regiony a strany a hnutí tyto regiony zastupující tak sdílejí stejné zájmy, jako Evropská unie. Také regiony bojují s národními státy a jejich centry v Londýně, Madridu, Paříži nebo Římě o převedení co největšího množství pravomocí na regionální úroveň. V tomto by tedy regionům mohla Evropská unie výrazně pomoct. Napřed by ovšem museli evropští úředníci pochopit, že budoucností Evropy není Evropa do sebe zahleděných národních států, ale Evropa národů a regionů tak, jak ji prosazuje Evropská svobodná aliance, strana Evropského parlamentu, které je členem i strana Moravané. A to se vzhledem k brexitu, při kterém na straně EU stojí „separatistické“ Skotsko, zatímco centralistické londýnské úřady připravují opuštění EU a také vzhledem k pravděpodobnému brzkému vzniku nezávislého Katalánska, které se netají přáním být členem EU, nemusí zdát zase až tak nereálné.

Nicméně co z toho vyplývá pro Moravu a stranu Moravané? Nemůžeme čekat, že bychom se někdy dočkali nějaké podpory z Prahy, stejně jako se třeba Skotská národní strana nikdy nedočká podpory z Londýna nebo katalánské či baskické strany z Madridu. Naopak, představitelé pražského centralismu se nás v minulosti vždy snažili jen zničit a do budoucna tomu nebude jinak. Naopak s představiteli Evropské unie sdílíme jisté společné zájmy. Z Prahy jsme se nikdy nedočkali žádné podpory, naopak z evropských peněz jsou prostřednictvím podpory Evropské svobodné aliance vydávány tyto noviny a zejména díky evropským penězům mohla být v minulém roce uspořádána konference věnovaná regionalistickým hnutím, kde mohli prezentovat své cíle i Moravané, o kterou místní centralistická média tradičně neprojevila žádný zájem. Z tohoto důvodu je odpor k Evropské unii ze strany některých moravských patriotů nelogický až nesmyslný, podobně jako třeba k možnému zavedení eura. Copak chceme na Moravě navždy platit českými korunami? Proč bychom měli?

To, že se pochopení spíše dočkáme v Evropě za hranicemi České republiky než doma a zejména než v Praze můžu ilustrovat na tragikomické situaci z jednoho z posledních dílů pořadu Ano, šéfe, ve kterém pražský kuchař Zdeněk Polreich zavítal do Hodonína do restaurace Westy, kde vařil tyrolský kuchař Ludwig. Zatímco Polreich divákům několikrát tvrdil, že Hodonín leží v Čechách, tak jej tyrolský kuchař neváhal německy opravit, když o místních holkách mluvil jako o českých. „Snad myslíš moravské, ne?“ odvětil. „To je snad, to samé, ne?“, odpověděl mu zcestovalý Pražák Polreich. Zřejmě je to tím, že hrdý Tyrolák Ludwig měl pochopní pro zemský patriotismus, tedy pro něco, co je pro Polreicha úplně cizí. Proto jako Moravané můžeme očekávat podporu z evropských zemí jako je Skotsko. Bavorsko, Katalánsko, Tyrolsko nebo Baskicko a nakonec také z Bruselu, z té některými z vás tak opovrhované Evropské unie. Z Prahy se ale podpory nikdy nedočkáme!
 
Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané