Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Předsednictvo strany Moravané odstoupilo

V sobotu 24. června 2017 se uskutečnil 68. zemský sněm strany Moravané v Dačicích. V průběhu zemského sněmu odstoupili všichni členové předsednictva strany. Důvodem odstoupení byl principiálně rozdílný názor předsednictva strany  a výrazné většiny ostatních delegátů zemského sněmu na způsob účasti strany Moravané ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Delegáti zemského sněmu vzali rezignaci předsednictva strany na vědomí, poděkovali všem členům předsednictva za odvedenou práci ve prospěch strany i samotné Moravy a vyjádřili naději, že i nadále budou ve stranické činnosti pokračovat.

Dále delegáti rozhodli o konání mimořádného sjezdu strany, který se uskuteční 28.října 2017 ve Vracově, na kterém bude zvoleno nové předsednictvo strany. Do konání sjezdu strany delegáti sněmu zvolili dočasné vedení strany  v čele s čestným předsedou strany Pavlem Dohnalem. Dalšími členy byli zvoleni Martin Pekáček, Jiří Kolářský a Aleš Sekanina