Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

II. zasedání prozatímního předsednictva strany

Ve čtvrtek 24.srpna 2017 se na Motorestu Rohlenka uskutečnilo II zasedání prozatímního předsednictva strany, kterého se zúčastnili všichni jeho členové - Pavel Dohnal, Martin Pekáček, Aleš Sekanina a Jiří Kolářský.
 
V prvé části byly řešeny organizační záležitosti strany, především plnění úkolů z minulého jednání, příprava zemského sněmu strany v Kojetíně, informace zemské revizní a smírčí komise o šetření iniciativy některých členů strany, směřující k založení nového politického subjektu, finanční situace strany, účast zástupců strany při jednání Moravského kulatého stolu, náprava nedostatků vyplývající z nedodržení nového zákona o politických stranách a další.
 
V druhé části jednání prozatímní předsednictvo schválilo Dohodu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, mezi stranou Moravané a hnutím Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, podepsanou 15.7.2017 Pavlem Dohnalem a Tomiem Okamurou a doporučilo ji ke schválení delegátům Zemského sněmu strany Moravané, který se uskuteční 9. září 2017 v Kojetíně. Současně projednalo organizační zajištění delegování členů a sympatizantů strany do okrskových volebních komisí ve smyslu této Dohody.