Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Zemřel Boleslav Bárta kvůli rozdělení Československa?

Je s podivem, když dlouhá desetiletí o všech zásadních záležitostech v Evropě rozhodují světové mocnosti, že se několik českých a slovenských politiků dohodlo o rozdělení Československa, i přes nesouhlas drtivé většiny československých občanů. Nestál za rozdělením Československa přece jen zájem těchto mocností zlikvidovat v mnoha směrech nejvyspělejší stát bývalého sovětského bloku? Nestál v cestě tomuto záměru (kromě jiných) také charismatický Boleslav Bárta a jeho ve volbách úspěšné Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost za Moravu a Slezsko se svým modelem trojfederace Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska?