Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

69. Zemský sněm strany Moravané v Kojetíně

69. Zemský sněm strany Moravané, Kojetín 9. září 2017
 
Datum:                         9.září 2017
Místo konání:              Kojetín, Restaurace Morava, Kroměřížská ul. (za železničním přejezdem ve směru na náměstí)
Čas jednání:                9:30 -14:30 hod.
 
Návrh programu:
 
09:30     Registrace delegátů a prezentace hostů
10:00     Zahájení, organizační pokyny, oznámení počtu delegátů, schválení programu
10:10     Schválení jednacího řádu zemského sněmu
10.20     Volba předsedajícího zemského sněmu, sčitatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele usnesení
10:30     Plnění usnesení 68. Zemského sněmu v Dačicích
10:40     Informace prozatímního předsedy strany Pavla Dohnala o činnosti prozatímního předsednictva od posledního zemského sněmu
11:00     Zpráva Zemské revizní a smírčí komise strany Moravané
11:15     Příprava 9. sjezdu strany Moravané - termín, kandidáti do předsednictva, úprava stanov
 
12:00     Přestávka na oběd
 
12:30     Projednání a schválení Dohody o spolupráci ve volbách do PSP ČR mezi stranou Moravané a hnutím SPD - Tomio Okamura a následného dodatku Dohody
13:00     Zapojení strany Moravané a našich sympatizantů do volební kampaně
13:30     Organizační záležitosti strany
  • plnění rozpočtu strany
  • European Free Alliance
  • Moravský kulatý stůl
14.00     Diskuze
14:30     Usnesení a ukončení jednání