Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Ve Vracově se uskuteční sjezd strany Moravané

V dopolední části sjezdu, kromě projednání procedurálních záležitostí, přednese zprávu o situaci ve straně od VIII sjezdu strany čestný předseda strany Pavel Dohnal a svou zprávu přednese také předseda zemské revizní a smírčí komise Jan Smital. Po rozpravě k oběma zprávám budou projednávány a schvalovány úpravy stanov.

V odpolední části proběhne představení kandidátů, rozprava a následná volba předsedy, místopředsedy, členů předsednictva strany a členů zemské a revizní komise strany. V závěru sjezdu proběhne diskuse zaměřená na angažovanost strany Moravané v podzimních parlamentních volbách a na otázky budoucího směřování strany.