PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Odpověď kandidáta Vratislava Kulhánka

Jako další z devíti kandidátů na prezidenta republiky nám odpověděl na dotazy, které se týkají moravské problematiky, Vratislav Kulhánek.

Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha, nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?
Nemyslím si, že by bylo nutné měnit současné uspořádání. Myslím, že samospráva územních celků by neměla směřovat k redukci a koncentraci do větších celků. Také soutěž mezi jednotlivými kraji, kterou vnímám ve všech sledovaných aspektech jako zdravou a prospěšnou pro obyvatele, je dobrým ukazatelem úspěšnosti jednotlivých hejtmanů, respektive primátorky.

Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?
Vždy jsem se cítil jako občan země, kterou celkově nazývám vlastí. Zažil jsem její dělení na Českou a Slovenskou republikou a necítil jsem při tom žádnou radost. Pokud jsme nastoupili cestu společné Evropy, pak by nebylo, myslím, příliš šťastné věnovat svůj čas dalšímu dělení. Je věcí každého občana, jak se cítí v místě, které si pro život zvolil. Nemám žádné informace, že by v souvislosti s vaším tématem nastoleném v otázce docházelo k nějaké diskriminaci či nepřirozenému dělení společnosti. A jsem přesvědčen, že úkoly, které nás čekají, musí být společné, bez ohledu na to, zda se týkají Moravy nebo Čech.