PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Odpověď prezidentského kandidáta Petra Hanniga

Ve své odpovědi Petr Hannig souhlasí se schválením zákonů, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha.

Stejně tak by podpořil zrovnoprávnění moravské národnosti s českou, prostřednictvím  novely Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.