PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Odpovědi prezidentského kandidáta Pavla Fischera

1) Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha , nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?
 "Morava pro mě vždycky byla velká. Dokonce bych doporučoval, abychom vedle nesmyslných názvů jako Czechia přemýšleli o tom, jak vrátit Moravu do názvu naší republiky. Administrativní uspořádání země je však věc natolik komplikovaná, že bych místo rychlých deklarací uvítal spíše vyhodnocení toho, jak současné zřízení funguje, a teprve potom bych navrhoval nějaké změny."

2) Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?
"Vaše otázka přináší tématiku, o které jsem nikdy nepřemýšlel. V minulosti jsem se opakovaně účastnil zasedání rady vlády pro národnostní menšiny a chybí mi dostatečná představivost pro to, abych se s vaší iniciativou na první pohled ztotožnil. Nicméně se s Vámi rád sejdu, abych se o Vaší iniciativě dozvěděl více."