PROGRAMOVÝ CÍL STRANY

Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky,
usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou Federativní Republiku.

   

Strana Moravané nabízí společné jednání MZH

Adresát: přípravný výbor Moravského zemského hnutí
Jiří Albrecht, Dačice, Ondřej Hýsek, Brno, Jiří Pelka, Staré Město u Uh. Hradiště, Jaroslav Stohl, Kuřim
 
Vážení,
 
na včerejším zasedání předsednictvo strany Moravané projednalo informaci o zveřejnění  Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí ze dne 17. listopadu 2017. Z prohlášení vyplývá, že hlavní programový cíl vámi připravovaného politického subjektu, směřující k obnově samosprávné Moravy, je totožný s hlavním programovým cílem strany Moravané, o který strana usiluje již desítky let.
Především z tohoto důvodu jsem byl předsednictvem strany pověřen, abych vám, členům přípravného výboru Moravského zemského hnutí, nabídl společné jednání, na kterém bychom se pokusili najít řešení, směřující k opětovné společné práci pro obnovu Moravy v rámci jednoho politického subjektu.
 
S přáním všeho dobrého vám i Moravě
 
Ing. Pavel Dohnal
předseda strany Moravané