Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Cenzura moravské hymny Českou televizí

Na odvysílání slavnostní písně Moravo, Moravo v pořadu Máte slovo http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/ se domluvil Pavel Dohnal s redaktorkou Jílkovou dva dny před natáčením v telefonickém rozhovoru, ve kterém paní redaktorka chtěla upřesnit některé skutečnosti k vysílání. Dle dohody předal Pavel Dohnal před natáčením pořadu na Kavčích horách produkčnímu nahrávku písně Moravo, Moravo, ke které vlastní autorská práva spolek Moravské srdce (www.moravskesrdce.cz). Nahrávku nechal spolek nahrát, po konzultaci s dalšími promoravskými spolky a iniciativami, před 5 lety při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu Moravským symfonickým orchestrem Olomouc, nazpívat akademickým sborem Žerotín s úpravou textu první sloky a novým textem sloky druhé.
 
Moravo, Moravo
 
1. Moravo, Moravo, vlasti naše milá,
co z tebe pochází chasa ušlechtilá,
chasa ušlechtilá, žádostivá boje,
než se ti zas vrátí čest a sláva tvoje,
než se ti zas vrátí čest a sláva tvoje.
 
2. Moravo, Moravo, po otcích dědictví,
na polích, vinicích slunce se v tobě skví,
slunce se v tobě skví a v srdcích naděje,
že boj za Moravu k vítězství dospěje,
že boj za Moravu k vítězství dospěje.
 
Moravo, Moravo, země Moravanů
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nmcu_mxdHSw).
 
Před vstupem do studia vrátil produkční nahrávku Pavlu Dohnalovi s omluvou, že bylo nakonec rozhodnuto slavnostní píseň Moravo, Moravo neodvysílat.