Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Návrh zákona o symbolech Čech, Moravy a Slezska

Po natáčení pořadu Máte slovo ve čtvrtek 12.4.2018 v České televizi se sešel předseda strany Moravané na krátkém jednání s ministrem kultury PhDr. Iljou Šmídem (ANO). Z jednání vyplynula možnost předložení k projednání do Vlády ČR návrhu zákona o zemských symbolech historických zemí Čech, Moravy a Slezska, které definují v Preambuli Ústavy ČR území České republiky. Tato konkrétní možnost projednání návrhu zákona je však limitována působením pana ministra ve Vládě ČR.

Z důvodu, že se jedná především o definování moravských a slezských zemských symbolů - zemské barvy, zemský znak, zemská vlajka a zemská hymna, je potřebné najít mezi moravskými a slezskými spolky a iniciativami co největší shodu na těchto symbolech. Proto se strana Moravané obrací na zástupce spolků, sdružených u Moravského kulatého stolu, ale i na další moravské aktivisty, s nabídkou společné práce na přípravě návrhu tohoto zákona. Současně strana Moravané navrhuje, aby se koordinace přípravy zákona ujal Moravský kulatý stůl.