Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Preferenční hlas pro Zdeňka Koudelku

Nebývá zvykem, aby politická strana vybízela voliče k volbě kandidáta z jiné politické strany, ale v případě Doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. je taková výzva naprosto opodstatněná.
Strana Moravané ve volbách do Zastupitelstva města Brna nenaplnila celou kandidátku a přes velmi slibné dosavadní preference je málo pravděpodobné, že se při způsobu volby dostane některých z našich kandidátů do městského zastupitelstva. Preferenční hlas pro Zdeňka Koudelku, kandidujícího na kandidátce ČSSD od každého promoravského voliče, tedy zásadním způsobem neovlivní výsledek strany Moravané v brněnských komunálních volbách. Na druhou stranu se Zdeněk Koudelka díky preferenčním hlasům může stát jedním z mála zastupitelů zvolených za ČSSD na brněnské radnici.
Je jisté, že pokud by se Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D do brněnského zastupitelstva dostal, bude hájit zájmy Moravy a Moravanů stejně tak, jako hájil tyto zájmy v poslanecké sněmovně i v dosavadním profesním a společenském působení.
https://www.zdenekkoudelka.cz/www/index.php