Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

76. Zemský sněm strany Moravané v Brně

V dopolední části sněmu budou delegáti jednat především o finančních záležitostech strany - schvalovat auditora účetní uzávěrky strany za rok 2019, schvalovat výši členských příspěvků, rozpočet na volby do Evropského parlamentu a schvalovat celkový rozpočet strany na rok 2019.Dále budou v dopolední části projednávat organizační přípravu X. sjezdu strany, který se uskuteční 16. února 2019 v Hevlíně

V odpolední části jednání budou delegáti projednávat změny stanov strany ke schválení na sjezdu a především diskutovat o zásadní změně v programového cíle strany. Dále budou projednávat programový dokument Vize Moravy, který bude schvalovaný na sjezdu strany a který se stane novým programovým dokumentem strany pro další období.