Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Česká a Moravská Federativní Republika

Usilujeme o proměnu unitární České republiky ve federaci
dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů

Česká a Moravská Federativní Republika

Tomáš Ingr - předseda strany Moravané

Hájíme zájmy obyvatel Moravy!

Tomaš Inger

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický
   

Nová krajská nemocnice ve Zlíně?

Stanovisko k plánu nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích
 
Typickou ukázkou toho, jak funguje česká politika je záměr hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka vytvořit novou krajskou nemocnici ve Zlíně – Malenovicích. Ten je spjat s centralizací běžné specializované péče a jejím odsunem mimo okresní nemocnice. Již bylo přistoupeno k likvidaci částí některých oddělení ve stávajících nemocnicích, jde především o nemocnici v Kroměříži, kde byla zrušena lůžková část očního oddělení bez vědomí města.
Lze předpokládat, že nedostatek personálu v plánované supernemocnici se bude řešit přetahováním odborníků z menších nemocnic v kraji. To může vést k uzavírání dalších oddělení. Rušení nebo přesuny některých oddělení v okresních nemocnicích přitom mohou vyvolat řetězovou reakci, neboť jednotlivá oddělení jsou na sebe navázána.
 Hejtman Čunek své tažení začal – jak jinak – personálními čistkami. V krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně došlo k odvolání 13 primářů a primářek ze 30. Když hejtmanův postup odmítla ředitelka kroměřížské nemocnice Lenky Mergenthalové, byla odvolána také, přestože se proti tomu postavila kroměřížská radnice i nemocniční odbory a v petici se proti odvolání vyslovilo na 600 zdravotníků. Proti hejtmanovým plánům se postavilo též kroměřížské okresní sdružení České lékařské komory a starostové Kroměřížska.
Kraj hodlá do nové supernemocnice investovat miliardy korun (kolik přesně by celé monstrum stálo, je nejasné) a přitom ani není schopen řešit neuspokojivou situaci centrálních operačních sálů v nemocnici v Kroměříži nebo problémy s očním či interním oddělením ve vsetínské nemocnici, kde chybí desítky lidí.  Hejtman Čunek tvrdí, že existuje příslib financování supernemocnice během výstavby ze strany státu a že v případě finančních problémů po zahájení provozu by také vypomohl stát. Obojí přitom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch popřel.  Obdobně chybí i tzv. studie proveditelnosti.
Upozorňujeme, že chaotické experimenty, jako například přesouvání personálu mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, ještě zesílí již existující odliv lékařů a sester z regionu. Lze předpokládat, že nová supernemocnice bude fungovat na úkor ostatních nemocnic v kraji. Domníváme se, že změny navržené hejtmanem by vedly k zásadním negativním dopadům na ekonomickou a provozní životaschopnost okresních nemocnic a ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Obdobně by to podle našeho názoru vedlo k posílení už tak děsivého odchodu mladých lidí z menších měst a vesnic.
Považujeme za naprosto skandální, že hejtman prosazuje něco, co jeho strana (KDU-ČSL) vůbec neměla ve volebním programu před krajskými volbami v roce 2016. Ukázalo se tedy, že lidovci voličům lhali. A v demokracii není nic horšího, než lhát voličům před volbami, protože potom už to žádná demokracie není. Jinými slovy, lidovci nejsou demokratická strana.
Moravany takovéto chování lidovců nepřekvapuje, lidová strana vždy reprezentovala to nejhorší v československé či české politice. Už za první republiky to vystihl Karel Čapek veršem: „Trochu pomoct, hodně škodit, to se vždycky může hodit“. Připomeňme jen, že v roce 1945 lidovci asistovali při bolševizaci Československa, že v parlamentních volbách v roce 1992 tato strana slibovala voličům obnovu samosprávy Moravy a Slezska, ale hned po volbách na tento slib zapomněla, aby se mohla dostat k vládnímu korytu, a že tato strana už celá desetiletí brání zavádění přímé demokracie. Kolaborovala se všemi, od komunistů, přes ODS a sociální demokraty po Babišovo ANO.
Ještě zřetelněji obludnost Čunkova záměru ukazuje skutečnost, že původ ideje nové krajské nemocnice vznikl (a hejtman to ani nezastírá) ve společnosti Penta. Kdo je to Penta? Založili ji spolužáci z nejelitnější vysoké školy bývalého východního bloku, moskevské MGIMO. Tam mohli studovat jen ti nejprověřenější  - např. synové Gustava Husáka a Vasila Bilaka či vnuk Antonína Zápotockého – a přihlášky musel podepsat samotný náčelník StB, v případě zakladatelů Penty generál Alois Lorenc. Právě Lorenc se pak stal jedním z manažerů Penty. Blízké vztahy má Penta i s Vladimírem Lexou, otcem bývalého ředitele tajné služby SIS Ivana Lexy. Vladimír Lexa byl v komunistickém režimu podpředsedou slovenské vlády a po roce 1989 se stal jedním z nejbohatších a nejmocnějších lidí na Slovensku. Nepřekvapí, že sídlo Penty je v daňovém ráji, na ostrově Jersey.
Je možné, že přesuny a likvidace jednotlivých oddělení mají snížit odbornou úroveň nemocnic a tím i jejich cenu pro případného kupce při privatizaci – kterým může být právě Penta. Stejně tak je možné, že se během výstavby supernemocnice kraj zadluží a s pohledávkami budou bez vlivu volených zastupitelů obchodovat banky a soukromé společnosti, přičemž dojde k divoké privatizaci zdravotnictví – opět Pentou.  
K podobnému vývoji došlo ve Vsetíně právě v době, kdy tam J. Čunek byl starostou. Z městského rozpočtu tam padesáti miliony korun (možná jich bylo i víc) pomohl soukromé firmě při stavbě tzv. Obchodní galerie u vlakového nádraží. Dnes se jí přezdívá Čunkabarák. 
Plán hejtmana Čunka s malenovickou supernemocnicí není náhoda. Jde o logický důsledek centralismu českého státu a kolapsu demokracie, kdy volby jsou jen divadlem pro veřejnost a skutečná rozhodnutí se dělají proti vůli voličů, podle instrukcí oligarchů. Necháme si něco takového líbit?
 
Program KDU-ČSL v krajských volbách ve Zlínském kraji v roce 2016
http://zlinsky.kdu.cz/getattachment/Aktualne/Aktuality/Volebni-program-KDU-CSL-2016-2020-pro-Zlinsky-kraj/Volebni-program-KDU-CSL-2016-2020_final-(1).pdf.aspx
Více k Pentě a její roli ve zdravotnictví
https://visolajsky.blog.sme.sk/c/501756/bude-nase-zdravotnictvo-zavisle-na-pente.html