Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Tisková zpráva

Prohlášení strany Moravané k rozšíření názvu strany
 

Delegáti lednového sjezdu strany Moravané rozhodli o rozšíření názvu strany na „Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti“. V neoficiálních dokumentech bude strana i nadále používat zkrácený název Moravané.

S rozšířeným názvem bude strana Moravané kandidovat ve všech 13 krajích České republiky, ve kterých se uskuteční na podzim letošního roku volby do krajských zastupitelstev. V případě, že se straně podaří získat vhodné kandidáty, bude je delegovat do senátních voleb v Praze, kde se krajské volby nekonají.

Motivací ke schválení rozšířeného názvu strany je příležitost, kdy prostřednictvím kandidátky s takovým názvem můžeme informovat všechny voliče v České republice o možnosti přihlásit se k moravské národnosti při sčítání lidu, které se uskuteční následně v březnu 2021.

Ve více než tisícileté historii Moravy nebyla nikdy zlikvidována územně správní identita Moravy, jako je tomu v současnosti, a nikdy si nedovolili žádní představitelé státního útvaru, jehož součástí Morava byla, nazývat její území Českem, Čechy nebo Čechii. To vše se odráží ve veřejném a společenském životě a ve výchově mladé generace.

Jedinou oficiální možností, jak dát najevo svůj vztah k Moravě, je jednou za deset let přihlásit se při sčítání lidu k moravské národnosti. Je to možnost, jak dát najevo, že nám na Moravě, zemi našich předků, stále záleží. Je zřejmé, že v současnosti mnoho nezmůžeme, ale jak víme z historie, při každé změně mezinárodní situace se dějí i společenské změny uvnitř států. Taková změna dříve nebo později opět přijde. Morava má tedy stále šanci na svou budoucnost, bez Moravanů by však skončila v zapomnění. Moravané se při sčítání lidu vždy přihlašují a budou i v budoucnu přihlašovat k moravské národnosti.