Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Program pro Olomoucký kraj

Program strany Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti. Olomoucký kraj
 
 
Prvořadým cílem je sjednocení naší země – Moravy. S tím souvisí i zrušení krajů, které nemají logický význam administrativní, regionální, historický, dopravní ani jiný. Kraje nevyhovují dokonce ani systému NUTS v administrativě EU, což nutí kraje k fiktivnímu slučování do větších celků s ještě nesmyslnějším složením. Přicházíme tak o dotace, které tak závidíme Německu, Rakousku a dalším zemím EU. Nahrazením krajských parlamentů a mnoha úředníků ušetříme množství finančních prostředků. Tento na první pohled celostátní úkol je možné podpořit pouze z krajů poukazováním na jejich administrativní nesmyslnost. Prakticky všechny státy EU mají zachováno historické rozdělení států na spolkové země, hrabství či jiné tradiční celky a administrativa EU je tomu přizpůsobena. Co jí přizpůsobeno není, je náš nelogický systém krajů vymyšlený v době počínající totality (1948) a od té doby dvakrát bezkoncepčně překopaný.
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu pražský diktát ani na kompetence chudé kraje nejsou schopny řešit základní potřeby občanů. Žijeme v době, kdy je celostátně přibližně 800 tisíc lidí v exekuci, od roku 1989 prošly statisíce mužů-otců vězením kvůli pokřivené judikracii, asi čtvrtina domácností žije od výplaty k výplatě, půdu u nás masově skupují cizinci, v našich továrnách pracují cizinci a pro naše občany není práce. Ve vlastní zemi jsme považování za menšinu a vysmíváni. Na krajské úrovni je třeba dohlédnout na fungování úřadů práce, sociální správy a dalších orgánů činných v ochraně bezprostředních lidských právech občanů.
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu je silniční síť budována směrem k Praze. My budeme pracovat i na spojení jihu se severem. Na území Olomouckého kraje jsme tedy pro výstavbu tunelu pod Červenohorským sedlem, aby Jesenicko přestalo být izolované od zbytku státu. I přes tento náš návrh však trváme nejprve na vyjádření místního obyvatelstva například formou lokálního referenda.  Zasadíme se o urychlené napojení dálniční sítě Olomouc – Mohelnice na Hradec Králové i dostavbu D1 u Přerova. Budeme vyžadovat navrácení obchvatu Šternberka mezi priority a to včetně zohlednění zájmu občanů dotčených výstavbou. 
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu se učí dějiny pouze z pohledu Prahy, popř. Čech. My se zasadíme o podporu výuky také moravských dějin. Není možné, aby například děti z Olomouce nevěděly, že jejich město bylo hlavním městem markrabství.
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu se na pražských ministerstvech rozhoduje o liniových stavbách. My jsme toho názoru, že např. vodní přehrada na Hanušovicku může být vybudována až po souhlasu místních. Naopak podpoříme urychlené dokončení protipovodňových opatření na střední Moravě.
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu je směrem do zahraničí propagována Praha. My navrhujeme, aby státní prostředky v mnohem větší míře napomáhaly i rozvoji střední Moravy, resp. Jeseníků.
 
Bohužel, ve zcentralizovaném českém státu nejsou respektovány po staletích existující zemské hranice, přestože je trojí podstata státu definována v Ústavě ČR. My oslovíme nejen představitele Parlamentu ČR, ale i zástupce Pardubického kraje ohledně návratu pramene řeky Moravy, Moravské Třebové, Svitav a dalšího území k Olomoucku, respektive k Moravě. Co bylo ukradeno, je třeba vrátit!
 
Bohužel, ve zcentralizovaném státu může probíhat etnocida. Sice třeba nenápadně, ale vytrvale. My budeme bojovat za zachování naší identity. Podpoříme moravské kulturní, sociální a ekonomické zájmy, bez kterých nelze uspokojit potřeby každého jednotlivého člověka. Člověk, který nemá vztah ke své zemi, se nemá na koho obrátit s žádostí o svá práva, což je pak zneužíváno pražskou centralistickou mocí.
 
Vás, drazí spoluobčané, vyzýváme nejen k odevzdání volebního hlasu, ale ZEJMÉNA k přihlášení se k MORAVSKÉ NÁRODNOSTI při sčítání lidu v roce 2021!