Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Otevřená výzva MZH a iniciativě Morava 1918


Moravskému zemskému hnutí, iniciativě Morava 1918, Moravské národní obci, Společnosti pro Moravu a Slezsko, dalším moravským a slezským spolkům, promoravským a proslezským aktivistům ke společné účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Delegáti 86. zemského sněmu strany Moravané, který se uskutečnil 19. června 2021 v Dolních Nětčicích, s vědomím si vysokého kreditu, který si získal společný postup moravských aktivit a moravských organizací u moravské veřejnosti v kampani k zapsání moravské národnosti a moravského jazyka při sčítání lidu, vyzývají Moravské zemské hnutí k vytvoření koaliční kandidátky a členy moravských a slezských spolků, iniciativ a moravské a slezské aktivisty ke kandidatuře na této kandidátce v podzimních parlamentních volbách s prioritním cílem prezentace jednotné snahy o obnovení územně správní identity Moravy a Slezska.

  1. Delegáti ZS strany Moravané navrhují koaliční kandidátku ve všech 7 krajích, do kterých zasahuje území Moravy a Slezska a v Praze s názvem ZA MORAVU A SLEZSKO
  2. Delegáti ZS navrhují na 5.7., na svátek patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje, vytvoření koaliční volební rady ze zástupců strany Moravané, Moravského zemského hnutí, moravských a slezských iniciativ a spolků, kteří se k výzvě přihlásí  s úkolem se domluvit na 
  • a) potvrzení názvu koalice, lídrech a zmocněncích jednotlivých kandidátek 
  • b) úhradě volebních kaucí 
  • c) obsazení maximálního počtu 212  kandidátů na všech kandidátkách (kandidát nemusí mít bydliště v kraji, kde bude kandidovat, může mít u svého zaměstnání uvedeno členství v příslušném spolku)
  • d) podobě televizních a rozhlasových volebních spotů, volební kampaně a úhradě nákladů za jejich výrobu 
  • e) způsobu rozdělení státního příspěvku v případě získání 1,5%, resp. 3% hlasů mezi hnutí, stranu, spolky a iniciativy
  • f) případně dalších záležitostech, potřebných pro společnou kandidaturu
  1. Delegáti ZS navrhují do 31. července 2021 zaregistrovat všechny koaliční kandidátky v jednotlivých krajích
  2. Dotazy pro bližší informace zasílejte prostřednictvím mailu na moravane@ moravane.cz