Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Základní body volebního programu stranyObnovení státnosti Moravy, federalizovat Českou republiku zrušit kraje, obnovit okresy.  Obcím dát 30% daňových výnosů a 50% do rozpočtu federálních zemí.
 - vybrané daně musí zůstat u občanů, na Moravě, ne v Praze! Kraje funkčně selhávají, okresy přežily tři společenské řády a osm státních převratů, je to nejlepší organizační jednotka.
 
Obrana domácí moravské kultury, výroby, obchodu.
 – Morava je našim domovem. Měli bychom se tu cítit jako doma, ne jako v univerzálním celoplanetárním supermarketu, nebo dokonce smetišti. Přívlastek „moravský“ musí hřát pocitem klidu a jistoty.
 
Konec podpory podivných neziskovek s politickým vlivem ze zahraničí.
 - odmítáme všechna falešná hnutí a organizace fiktivně se schovávající za zájmy občanů. Jejich pravý cíl je rozvrat společnosti a podpora zájmů nikým nevolených oligarchů a finančních skupin. Práva Moravanů i s jejich variabilitou zájmů a zvyklostí si uhájíme sami i bez cizích rad.
 
Politik musí být odvolatelný svými voliči.
 - zvolený zastupitel musí mít dostatečnou politickou moc i zdroje k plnění vytyčených úkolů a cílů, ale zároveň musí být odvolatelný, pokud selže.
 
Ekonomickou moc postavit právně na stejnou úroveň zodpovědnosti, jako moc politickou.
 - velké podniky, koncerny, korporace atd. s vlivem na cenu práce, životní prostředí a chod společnosti se nesmí těšit nedotknutelnosti. Moc a majetek obřích firem je výsledkem práce občanů a z tohoto důvodu by měl mít občan právo mluvit do společenského působení takových firem.
 
Tvrdé postihy za obchod s chudobou, zákaz soukromých exekucí.
 - sociální problematika musí spadat pod volené orgány, exekuce musí řídit soudy a policie.
 
Zavedení principů přímé demokracie.
 - přímý zásah občana, petice, referenda, musí být účinné. Dnešní stav, kdy je hlas občanů ignorován, je výsměchem demokracii, tak jak ji chápeme.
 
Právo na účinnou obranu.
 - ukončit právní stav, kdy má pachatel trestné činnosti více práv, než jeho oběť. S tím souvisí i ústavní právo na držení a nošení zbraní.

Narovnat práva u soudu, dosažitelnost práva i pro obyčejného občana.
 - za křivé obvinění musí padnout stejný trest, jaký by padl za žalovaný zločin. Zvláštní pozornost by měla být věnovaná křivým obviněním z násilí a sexuálních deliktů a to tím spíš, pokud je přitom manipulováno s dětmi.
 
Státem garantovaná výroba léků a zdravotních pomůcek.
 - volný trh s léky vyhovuje nadnárodním korporacím, ne občanům.
 
Ukončit experimenty ve školství, nastavit požadavky na každý stupeň školství.
 - navrátit úroveň učňovskému školství. Maturita musí být prokázána znalostmi, nikoliv prosezením času ve škole. Zpoplatnit výuku na těch školách, jejichž absolventi se nedokážou uplatnit ve studovaném oboru. Závazek po vysokoškolském studiu odpracovat ve federaci určitou dobu a pokud je toto odmítnuto tak povinnost zaplacení studia.
 
Zákaz dovozu zahraničního zboží, které nesplňuje stejné požadavky na kvalitu, jako domácí výrobky.
 - nechceme být popelnicí světa.
 
Vystoupit z NATO a vyhlásit referendum o vystoupení z EU.
 - své mezinárodní pozice musíme upevnit pomocí nejbližších sousedů a ne přes zájmy mocností.