Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Stanovisko strany k zákonu o zbraních

Vážení,

jménem LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. si vás dovolujeme oslovit s tradičními předvolebními dotazy. Vaše odpovědi zveřejníme na webu www.gunlex.cz a to v pořadí dle vylosovaného čísla strany. Pokud z jedné strany či hnutí či koalice přijde více odpovědí, zveřejníme je v pořadí, ve kterém dorazily.  A nyní již samotné otázky:

1/ Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?
2/ Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z
pozice poslance/strany hodláte udělat?
3/ Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii?
Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?
4/ Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.
 
Děkujeme a těšíme se na vaše odpovědi
 
S pozdravem
Ing. Jakub Smetánka MPA
Viceprezident LEX z.s.

Stanovisko strany Moravané k výše uvedeným dotazům :

1)  Vzhledem k zásadnímu rozhodnutí ústavních činitelů ČR implementovat směrnici EU č. 2017/853 o kontrole nabývání a držení zbraní, pokládáme aktuální zákon č. 13/2021, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), za to nejlepší, co mohlo vzniknout. Zde oceňujeme práci všech, kteří se na legislativní změně podíleli včetně statisíců občanů, kteří svým tlakem v podobě petice pomohli tuto otázku dostat do povědomí širší veřejnosti a jistě tak napomohli vzniku zákona, který legální držitele zbraní omezuje co nejméně, ale i dalších úprav, které při příležitosti změny legislativy byly do zákona zahrnuty. Tím myslíme například otázku dříve zakázaných doplňků zbraní, střeliva s vyšším ranivým účinkem apod. Je naprosto výjimečné, aby občanskou petici svým podpisem podpořili prakticky všichni nejvyšší ústavní činitelé a na státní úrovni vládne vzácná shoda, která se jistě promítla i do finální podoby zákona. Přesto jsme přesvědčeni, že implementace směrnice EU, která svým vznikem zavádí celoevropský dozor nad vnitřní bezpečností členských států a popírá tím vlastní zásady na kterých EU vznikla, není dobrým rozhodnutím a
Česká republika, krom snahy zvrátit její zavedení u Evropského soudu, měla implementaci jednoznačně odmítnout, a to přes riziko sankcí ze strany EU, které bychom měli také jednoznačně odmítnout uhradit. Ústup byl sice Českou republikou proveden vcelku kvalitně a důstojně, ale za naši stranu vidíme tento krok k novému zákonu jako vůbec poslední možný a další snahy EU v této oblasti budeme vždy odmítat jako celek.   

2)  S ohledem na již řečené, nevidíme vůbec důvod existence evropské směrnice o zbraních. Krom samotného faktu, že evropská unie zbytečně zasahuje do mnoha věcí, které již zcela uspokojivě řeší legislativy členských států se navíc zbraňová legislativa velmi úzce dotýká zajištění vnitřní, potenciálně též i vnější bezpečnosti členských státu a z tohoto důvodu jí žádná celoevropská úprava nepřísluší.  

3)  Za zákazem olověných broků a střel, pod záminkou ochrany životního prostředí, vidíme skrytou snahu o další, tentokrát o něco méně nápadné kolo v odzbrojení legálních držitelů zbraní. Ve stylu, když nevíte kudy kam, zkuste ekologii. Je totiž aspoň mezi střeleckou veřejností dostatečně známým faktem, že z technického hlediska nemá olovo finančně dostupný ekvivalent. Navíc argumentace ochranou ptactva je v případě broků neprůkazná a v případě olověných střel pak již dokonale absurdní, každý si jistě dokáže představit jaké druhy ptactva a v jakém počtu mohou u nás zobat např. jedenáctigramové střely z kulovnic, které se navíc EU nebude rozpakovat zakázat ani na uzavřených střelnicích, kde se to orly a čápy už z podstaty jen hemží. Pro dotvoření názoru o škodlivosti olova doporučujeme sběr a podrobnou prohlídku střel v okolí bitvy u Slavkova či Hradce Králové, nejen že se za dvě stě, resp. sto padesát let nijak tvarově nezměnily, olovo se prostě jen zapouzdří a vrací do země ze které vzešlo, ale už samotný nijak vzácný nález svědčí o tom, že jsou pro ptactvo zřejmě dosti vzácnou potravou. Za situace, kdy EU nijak neřeší tradiční lov tažných, a nejen u nás
přísně chráněných ptáků v jižních zemích Evropy, je více než patrné oč tu jde především. Česká republika přijala zákaz olověných broků v okolí mokřadů již před lety, rozšíření zákazu
prakticky na každou louži po dešti, natož všeobecný zákaz olověných střel s ekologií nijak nesouvisí a strana Moravané bude vždy vystupovat jednoznačně proti snahám maskovat touhu EU po odzbrojení občanů jakýmikoliv zástupnými důvody.

4)  Obecně vzhledem k vývoji EU směrem k centralistické byrokratické organizaci, za což ostatně dlouhodobě kritizujeme i český stát ve vztahu k Moravě, jsme k členství v EU skeptičtí a referendum o vystoupení z EU je součástí našeho dlouhodobého programu.  
 
Zpracoval lídr strany Moravané v parlamentních volbách 2021 v Moravskoslezském kraji Ing. Mgr. Ondřej Hetmánek ve spolupráci s externím spolupracovníkem v otázkách zbraní a střeliva Mgr. Martinem Krausem.