Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Čim víc občanů ČR se přihlásí k moravské národnosti,
tím větší šance bude k obnově územně správní identity Moravy

Sčítání lidu 2021 - referendum o Moravě

Petr Bystřický - místopředseda strany Moravané

Morava patří na mapu Evropy!

Petr Bystřický

Ctirad Musil - předseda strany Moravané

Morava je náš domov a bez
moravanství jsme cizinci ve své
vlastní zemi!

Ctirad Musil
   

Často kladené dotazy

Chcete dělit a rozbít republiku
Ne. Opravdu jsme to my, kdo dělí a rozbíjí? Připomeňme jenom, že velkočeští nacionalisté rozbili Rakousko-Uhersko i samotné Československo a rozdělili Čechy, Moravu a Slezsko na 14 krajů. My naopak tyto kraje chceme sloučit do tradičních zemí a obdobně jsme pro integraci střední Evropy i Evropy jako světadílu.
Kvůli vám se jen zvýší počet úředníků
Ne. V polovině 30. let v Československu, kde v té době bylo zemské zřízení, připadal 1 státní úředník na 143 občanů. Dnes, s krajským zřízením, připadá na 1 státního úředníka pouhých 40 občanů.
Tomu, že 3 země by měly mnohem menší byrokratický aparát než 14 krajů, nasvědčují i statistiky z Evropské unie, kde Rakousko a Německo, tedy státy ze zemským zřízením, i Španělsko, které je fakticky federalizované, vykazují mnohem vyšší poměr počtu občanů na jednoho zaměstnance ve veřejném sektoru než Česká republika.
Připomeňme jen, že po zavedení krajů se počet státních úředníků paradoxně ještě zvýšil a na ministerstvech je nyní o 30 % více úředníků než v roce 1996. Kdo tady potom přivodil nárůst byrokracie?
Jste extrémisté, chcete nás zatáhnout někam na Balkán
Ne. Jsme moravští zemští patrioti a tolerantní Evropané. Nechceme „někam na Balkán“, ale naopak zpátky do střední Evropy, kde jsou decentralizace i další body našeho programu něčím naprosto normálním.
Jste nacionalisté, chcete rozeštvávat lidi
Naopak, jako zemští patrioti spojujeme lidi různého původu i jazyka, za Moravany nebo Slezany se přece až do konce 19. století označovali lidé hovořící česky, německy, jidiš či polsky. Na tuto identitu navazujeme – na rozdíl od všech českých parlamentních stran, které jsou založené na ideji jazykového národa, která ve 20. století skutečně rozeštvala obyvatelstvo Čech, Moravy a Slezska. Kdo je tady potom nacionalista?
Teď máme jiné starosti
Tento argument jsme často slýchali na počátku 90. let 20. století. „Teď si musíme utáhnout opasky a provést ekonomickou reformu, na zemské zřízení přijde čas později.“ Tyto sliby nebyly splněny a to, kam nás lidé, kteří je pronášeli, přivedli, všichni jasně vidíme. Uplynulo čtvrt století, opět se po nás chce, abychom si utahovali opasky, opět se provádí ekonomická reforma. Potřebuje to nějaký komentář?
Mafie jsou přece i na místní úrovni
Ano, ale i tyto místní či regionální mafie jsou většinou nějakým způsobem napojeny na mocenské centrum v Praze, kterému jejich existence v rámci politiky „rozděl a panuj“ nevadí a naopak je podporuje tučnými veřejnými zakázkami.
Morava je přece příliš malá
Současné kraje jsou přece ještě menší.
Jen pro srovnání, Morava a Slezsko mají rozlohu zhruba 26 tisíc km2 . Menší rozlohu má Hesensko, Meklenbursko-Pomořansko, Porýní-Falc, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko a Durynsko, což jsou země Spolkové republiky Německa (a to ještě neuvádíme města se statusem země). A stejně tak jsou menší všechny spolkové země v Rakousku, tedy Burgenland, Korutany, Štýrsko, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Salcbursko, Vorarlbersko a Tyrolsko (a Vídeň). Podobný počet obyvatel jako Morava má Chorvatsko, podobnou rozlohu Izrael.
Jste malá stranička, hlas pro vás je vyhozený
To, jak „malí“ či „velcí“ jsme, záleží na voličích. A výsledky voleb by měly záviset na rozhodnutí voličů, nikoli naopak. Právě tento zvrácený názor, který je lidem neustále seshora vtloukán do hlavy, že volič by se měl rozhodovat podle předpokládaných výsledků voleb, významně přispívá k přetrvávání současného neutěšeného stavu. Navíc, narozdíl od ostatních stran, nabízíme možnost přímé vlády lidu, čili kdo volí nás, volí sebe. Při volbě pro tzv. velké strany může volič po samotném aktu volby pouze pasivně přihlížet a nemůže již do rozhodování svých „zástupců“ nijak zasahovat. Není vyhozený spíš takovýto hlas?
Chcete nahradit pragocentrismus brnocentrismem
Chceme rozmístit úřady jak spolkové, tak zemské správy do různých měst, především tam, kde je vysoká nezaměstnanost a kde hrozí vysídlování obyvatelstva. Navíc hodláme zvýšit počet politických i soudních okresů a vrátit úřady, které se po zavedení krajského zřízení stahovaly do krajských měst, zpátky do měst okresních. Jinými slovy nechceme jedno hlavní město, ale naopak úřady různé úrovně hodláme rozmístit do co největšího počtu míst, čímž mimo jiné stoupne jejich prestiž.
Velká část současných vrcholových politiků přece pochází z Moravy, tak co ještě chcete?
Ano, lidé jako Nečas, Sobotka či Hašek skutečně pocházejí z Moravy. Co však pro ni udělali? Stalin též pocházel z Gruzie a přitom jeho vláda pro tuto zemi znamenala katastrofu. Ne nadarmo se říká, že poturčenec horší Turka.
Jde vám jen o koryta
Kdyby nám šlo o koryta, dávno se přidáme k některé z parlamentních stran, které svým věrným rozdávají výnosná místa jako na běžícím pásu.