Prosadíme naplnění Ústavy,
obnovu zemského uspořádání
Čech, Moravy a Slezska

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme naplnění Ústavy, obnovu zemského uspořádání Čech, Moravy a Slezska


Prosadíme legislativní
uznání moravské národnosti

Dohoda o volební spolupráci
mezi hnutím SPD a stranou Moravané

Prosadíme legislativní uznání moravské národnosti
   

Moravské zemské symboly

Znakem Moravy je červeně a zlatě šachovaná vlevo hledící korunovaná orlice v modrém poli.Zemské barvy na vlajce jsou zlatá a červená, vlajka byla pro odlišení od jiných doplněna znakem.


 

Jako hymnu užívají Moravané píseň „Moravo, Moravo“.